Thành viên:

mamuk

Đăng ký phát âm của mamuk

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/08/2010 Azərbaycan dili [az] phát âm Azərbaycan dili 0 bình chọn
10/08/2010 Брониславич [ru] phát âm Брониславич 0 bình chọn
10/08/2010 Болеславович [ru] phát âm Болеславович 0 bình chọn
10/08/2010 Бенедиктовна [ru] phát âm Бенедиктовна 0 bình chọn
10/08/2010 Троица [ru] phát âm Троица 0 bình chọn
10/08/2010 выводить вавилоны [ru] phát âm выводить вавилоны 0 bình chọn
10/08/2010 габаритный [ru] phát âm габаритный 0 bình chọn
10/08/2010 Бенедиктович [ru] phát âm Бенедиктович 0 bình chọn
10/08/2010 Януарий [ru] phát âm Януарий 0 bình chọn
10/08/2010 магнитола [ru] phát âm магнитола 0 bình chọn
10/08/2010 вавилоны [ru] phát âm вавилоны 0 bình chọn
10/08/2010 жабродышащие [ru] phát âm жабродышащие 0 bình chọn
10/08/2010 антинаучный [ru] phát âm антинаучный 0 bình chọn
09/08/2010 аншлаг [ru] phát âm аншлаг 0 bình chọn