Thành viên:

manoelaassayag

Đăng ký phát âm của manoelaassayag

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/01/2009 Carlos Diegues [pt] phát âm Carlos Diegues 0 bình chọn
12/01/2009 Marília Pêra [pt] phát âm Marília Pêra 0 bình chọn
12/01/2009 Caio Fernando Abreu [pt] phát âm Caio Fernando Abreu 0 bình chọn
12/01/2009 João Guimarães Rosa [pt] phát âm João Guimarães Rosa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/01/2009 José Lins do Rego [pt] phát âm José Lins do Rego 0 bình chọn
12/01/2009 samba-canção [pt] phát âm samba-canção 0 bình chọn
12/01/2009 Maysa [ilo] phát âm Maysa 0 bình chọn
12/01/2009 sudário [pt] phát âm sudário 0 bình chọn
12/01/2009 sudão [pt] phát âm sudão 0 bình chọn
12/01/2009 sucatear [pt] phát âm sucatear 0 bình chọn
12/01/2009 sucatagem [pt] phát âm sucatagem 0 bình chọn
12/01/2009 subversão [pt] phát âm subversão 0 bình chọn
12/01/2009 subversivo [pt] phát âm subversivo 0 bình chọn
12/01/2009 aloá [pt] phát âm aloá 0 bình chọn
12/01/2009 almirantado [pt] phát âm almirantado 0 bình chọn