Thành viên:

manyaha

Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Nghe Bình chọn
05/02/2011 носовой взрыв [ru] phát âm носовой взрыв 0 bình chọn
03/07/2010 кесарево сечение [ru] phát âm кесарево сечение 1 bình chọn
23/06/2010 бульварный роман [ru] phát âm бульварный роман 0 bình chọn
23/06/2010 вести переговоры [ru] phát âm вести переговоры 0 bình chọn
23/06/2010 линия электропередачи [ru] phát âm линия электропередачи 0 bình chọn
23/06/2010 братья и сёстры [ru] phát âm братья и сёстры 0 bình chọn
13/06/2010 степень окисления [ru] phát âm степень окисления 0 bình chọn
10/06/2010 Иртышский проезд [ru] phát âm Иртышский проезд 0 bình chọn
30/05/2010 Отчаянные домохозяйки [ru] phát âm Отчаянные домохозяйки 0 bình chọn
26/05/2010 на слух [ru] phát âm на слух 0 bình chọn
26/05/2010 при всех [ru] phát âm при всех 0 bình chọn
26/05/2010 в сущности [ru] phát âm в сущности 0 bình chọn
26/05/2010 не только [ru] phát âm не только 0 bình chọn
26/05/2010 вслед за [ru] phát âm вслед за 0 bình chọn
26/05/2010 с помощью [ru] phát âm с помощью 0 bình chọn
26/05/2010 а затем [ru] phát âm а затем 0 bình chọn
26/05/2010 а также [ru] phát âm а также 0 bình chọn
26/05/2010 не бойся [ru] phát âm не бойся 0 bình chọn
26/05/2010 о том [ru] phát âm о том 0 bình chọn
26/05/2010 с каждым [ru] phát âm с каждым 0 bình chọn
23/05/2010 иметь место [ru] phát âm иметь место 0 bình chọn
11/05/2010 большой козодой [ru] phát âm большой козодой 0 bình chọn
11/05/2010 конёк Годлевского [ru] phát âm конёк Годлевского 0 bình chọn
11/05/2010 овсянка обыкновенная [ru] phát âm овсянка обыкновенная 0 bình chọn
11/05/2010 орёл степной [ru] phát âm орёл степной 0 bình chọn
11/05/2010 певчий дрозд [ru] phát âm певчий дрозд 0 bình chọn
11/05/2010 солончаковый жаворонок [ru] phát âm солончаковый жаворонок 0 bình chọn
11/05/2010 степная пустельга [ru] phát âm степная пустельга 0 bình chọn
11/05/2010 стриж чёрный [ru] phát âm стриж чёрный 0 bình chọn
11/05/2010 японский перепел [ru] phát âm японский перепел 0 bình chọn