Thành viên:

manyaha

Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Nghe Bình chọn
11/05/2010 трясогузка желтобровая [ru] phát âm трясогузка желтобровая 0 bình chọn
11/05/2010 чечевица обыкновенная [ru] phát âm чечевица обыкновенная 0 bình chọn
11/05/2010 степной орёл [ru] phát âm степной орёл 0 bình chọn
02/05/2010 на поезде [ru] phát âm на поезде 0 bình chọn
18/04/2010 пойти пешком [ru] phát âm пойти пешком 0 bình chọn
18/04/2010 на попятную [ru] phát âm на попятную 0 bình chọn
06/03/2010 вот именно [ru] phát âm вот именно 0 bình chọn
21/02/2010 на бюджет [ru] phát âm на бюджет 0 bình chọn
08/02/2010 сторона света [ru] phát âm сторона света 0 bình chọn
07/02/2010 во всяком случае [ru] phát âm во всяком случае 0 bình chọn
17/01/2010 друг в друга [ru] phát âm друг в друга 0 bình chọn
17/01/2010 друг на друга [ru] phát âm друг на друга 0 bình chọn