Thành viên:

manyaha

Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/11/2013 напомнят [ru] phát âm напомнят 1 bình chọn
17/10/2011 прижимной [ru] phát âm прижимной 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 хлястик [ru] phát âm хлястик 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2011 Сунтар [ru] phát âm Сунтар 0 bình chọn
08/08/2011 Чернолихов [ru] phát âm Чернолихов 1 bình chọn
08/08/2011 канонер [ru] phát âm канонер 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2011 Григорий Санакоев [ru] phát âm Григорий Санакоев 0 bình chọn
08/08/2011 Лепёхин [ru] phát âm Лепёхин 0 bình chọn
08/08/2011 Анна Чумаченко [ru] phát âm Анна Чумаченко 0 bình chọn
08/08/2011 оренбургский [ru] phát âm оренбургский 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/08/2011 Михаил Шишкин [ru] phát âm Михаил Шишкин 1 bình chọn
20/02/2011 Екатерина Донич [ru] phát âm Екатерина Донич 0 bình chọn
20/02/2011 Днепров [ru] phát âm Днепров 0 bình chọn
20/02/2011 Долинин [ru] phát âm Долинин 0 bình chọn
20/02/2011 Сясьстрой [ru] phát âm Сясьстрой 0 bình chọn
20/02/2011 иммунизация [ru] phát âm иммунизация 0 bình chọn
20/02/2011 Джордж Баланчин [ru] phát âm Джордж Баланчин 0 bình chọn
20/02/2011 Анна Чакветадзе [ru] phát âm Анна Чакветадзе 0 bình chọn
20/02/2011 Коран [ru] phát âm Коран 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/02/2011 бездуховный [ru] phát âm бездуховный 0 bình chọn
20/02/2011 необоснованный [ru] phát âm необоснованный 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/02/2011 геологический [ru] phát âm геологический 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/02/2011 ДНК [ru] phát âm ДНК 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/02/2011 переворачивать [ru] phát âm переворачивать 0 bình chọn
20/02/2011 поверхностный [ru] phát âm поверхностный 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/02/2011 Дровяная улица [ru] phát âm Дровяная улица 0 bình chọn
13/02/2011 Дегтярная улица [ru] phát âm Дегтярная улица 0 bình chọn
13/02/2011 Домодедовская улица [ru] phát âm Домодедовская улица 0 bình chọn
13/02/2011 улица Дмитрия Устинова [ru] phát âm улица Дмитрия Устинова 0 bình chọn
13/02/2011 Дрезденская улица [ru] phát âm Дрезденская улица 0 bình chọn