Thành viên:

manyaha

Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/07/2010 кобелина [ru] phát âm кобелина 0 bình chọn
03/07/2010 кобелиный [ru] phát âm кобелиный 0 bình chọn
03/07/2010 странствовавший [ru] phát âm странствовавший 0 bình chọn
03/07/2010 функционирующий [ru] phát âm функционирующий 0 bình chọn
03/07/2010 интерьер [ru] phát âm интерьер 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/07/2010 экстерьерный [ru] phát âm экстерьерный 0 bình chọn
03/07/2010 вынос [ru] phát âm вынос 0 bình chọn
03/07/2010 вынесенный [ru] phát âm вынесенный 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/07/2010 выношенный [ru] phát âm выношенный 0 bình chọn
03/07/2010 Ленинградка [ru] phát âm Ленинградка 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/07/2010 хамоватый [ru] phát âm хамоватый 0 bình chọn
03/07/2010 душновато [ru] phát âm душновато 0 bình chọn
03/07/2010 хамка [ru] phát âm хамка 0 bình chọn
03/07/2010 колумбарий [ru] phát âm колумбарий 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/07/2010 венозный [ru] phát âm венозный 0 bình chọn
03/07/2010 артериальный [ru] phát âm артериальный 0 bình chọn
03/07/2010 внутримышечно [ru] phát âm внутримышечно 0 bình chọn
03/07/2010 иньекционный [ru] phát âm иньекционный 0 bình chọn
03/07/2010 гемангиома [ru] phát âm гемангиома 0 bình chọn
03/07/2010 внутривенный [ru] phát âm внутривенный 0 bình chọn
03/07/2010 эритема [ru] phát âm эритема 0 bình chọn
03/07/2010 Даждьбог [ru] phát âm Даждьбог 0 bình chọn
03/07/2010 колонизация [ru] phát âm колонизация 0 bình chọn
03/07/2010 комиссионный [ru] phát âm комиссионный 0 bình chọn
03/07/2010 комильфо [ru] phát âm комильфо 0 bình chọn
03/07/2010 комизм [ru] phát âm комизм 0 bình chọn
03/07/2010 комик [ru] phát âm комик 0 bình chọn
03/07/2010 трагизм [ru] phát âm трагизм 0 bình chọn
03/07/2010 трагик [ru] phát âm трагик 0 bình chọn
03/07/2010 трагедийный [ru] phát âm трагедийный 0 bình chọn