Thành viên:

manyaha

Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/07/2010 беззаботность [ru] phát âm беззаботность 0 bình chọn
20/07/2010 обстрематься [ru] phát âm обстрематься 0 bình chọn
20/07/2010 нарик [ru] phát âm нарик 0 bình chọn
20/07/2010 нарк [ru] phát âm нарк 0 bình chọn
20/07/2010 нарики [ru] phát âm нарики 0 bình chọn
20/07/2010 нарки [ru] phát âm нарки 0 bình chọn
20/07/2010 кислица [ru] phát âm кислица 0 bình chọn
20/07/2010 тупоумие [ru] phát âm тупоумие 0 bình chọn
20/07/2010 тупоумный [ru] phát âm тупоумный 0 bình chọn
20/07/2010 заквашенный [ru] phát âm заквашенный 0 bình chọn
20/07/2010 мешочница [ru] phát âm мешочница 0 bình chọn
20/07/2010 хапуга [ru] phát âm хапуга 0 bình chọn
20/07/2010 двоечница [ru] phát âm двоечница 0 bình chọn
20/07/2010 пятёрочница [ru] phát âm пятёрочница 0 bình chọn
20/07/2010 мамка [ru] phát âm мамка 0 bình chọn
20/07/2010 троечница [ru] phát âm троечница 0 bình chọn
20/07/2010 мамулечка [ru] phát âm мамулечка 0 bình chọn
20/07/2010 огреть [ru] phát âm огреть 0 bình chọn
20/07/2010 припереть [ru] phát âm припереть 0 bình chọn
20/07/2010 припереться [ru] phát âm припереться 0 bình chọn
20/07/2010 обидные [ru] phát âm обидные 0 bình chọn
20/07/2010 тупость [ru] phát âm тупость 0 bình chọn
20/07/2010 туповатый [ru] phát âm туповатый 0 bình chọn
20/07/2010 хитроумный [ru] phát âm хитроумный 0 bình chọn
20/07/2010 хитренький [ru] phát âm хитренький 0 bình chọn
20/07/2010 хитрющий [ru] phát âm хитрющий 0 bình chọn
20/07/2010 хуторяне [ru] phát âm хуторяне 0 bình chọn
20/07/2010 хуторской [ru] phát âm хуторской 0 bình chọn
20/07/2010 общинный [ru] phát âm общинный 0 bình chọn
20/07/2010 мортира [ru] phát âm мортира 1 bình chọn Phát âm tốt nhất