Thành viên:

manyaha

Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/07/2010 мздоимство [ru] phát âm мздоимство 0 bình chọn
20/07/2010 казнокрадство [ru] phát âm казнокрадство 0 bình chọn
20/07/2010 казёнщина [ru] phát âm казёнщина 0 bình chọn
20/07/2010 казнокрад [ru] phát âm казнокрад 0 bình chọn
19/07/2010 очковать [ru] phát âm очковать 0 bình chọn
19/07/2010 Сальвадора Альенде [ru] phát âm Сальвадора Альенде 0 bình chọn
19/07/2010 бакланить [ru] phát âm бакланить 0 bình chọn
19/07/2010 крутышка [ru] phát âm крутышка 0 bình chọn
19/07/2010 обанкротиться [ru] phát âm обанкротиться 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/07/2010 круть [ru] phát âm круть 0 bình chọn
19/07/2010 побагровел [ru] phát âm побагровел 0 bình chọn
19/07/2010 рассекать [ru] phát âm рассекать 0 bình chọn
19/07/2010 Рахмановский (переулок) [ru] phát âm Рахмановский (переулок) 0 bình chọn
19/07/2010 айда [ru] phát âm айда 0 bình chọn
03/07/2010 славяне [ru] phát âm славяне 0 bình chọn
03/07/2010 авансовый [ru] phát âm авансовый 0 bình chọn
03/07/2010 коронный [ru] phát âm коронный 0 bình chọn
03/07/2010 короновать [ru] phát âm короновать 0 bình chọn
03/07/2010 абстрагировать [ru] phát âm абстрагировать 0 bình chọn
03/07/2010 абстрагироваться [ru] phát âm абстрагироваться 0 bình chọn
03/07/2010 подмосковный [ru] phát âm подмосковный 0 bình chọn
03/07/2010 портняжка [ru] phát âm портняжка 0 bình chọn
03/07/2010 продуцент [ru] phát âm продуцент 0 bình chọn
03/07/2010 дратвенный [ru] phát âm дратвенный 0 bình chọn
03/07/2010 абстрагированный [ru] phát âm абстрагированный 0 bình chọn
03/07/2010 абстрактность [ru] phát âm абстрактность 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/07/2010 портной [ru] phát âm портной 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/07/2010 гэбэшник [ru] phát âm гэбэшник 0 bình chọn
03/07/2010 кагэбэшник [ru] phát âm кагэбэшник 0 bình chọn
03/07/2010 кагэбэшный [ru] phát âm кагэбэшный 0 bình chọn