Thành viên:

marcioalmada

Đăng ký phát âm của marcioalmada

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/09/2012 aboiador [pt] phát âm aboiador 0 bình chọn
28/09/2012 VIP [pt] phát âm VIP 0 bình chọn
28/09/2012 homocinética [pt] phát âm homocinética 0 bình chọn
28/09/2012 reizinho [pt] phát âm reizinho 0 bình chọn
28/09/2012 naba [pt] phát âm naba 0 bình chọn
28/09/2012 eurritmia [pt] phát âm eurritmia 0 bình chọn
28/09/2012 guampa [pt] phát âm guampa 0 bình chọn
27/09/2012 pampeano [pt] phát âm pampeano 0 bình chọn
27/09/2012 Caixa Geral de Depósitos [pt] phát âm Caixa Geral de Depósitos 0 bình chọn
26/09/2012 malnascido [pt] phát âm malnascido 0 bình chọn
26/09/2012 ilustre analfabeto [pt] phát âm ilustre analfabeto 0 bình chọn
26/09/2012 tucanense [pt] phát âm tucanense 0 bình chọn
25/09/2012 Socialismo fabiano [pt] phát âm Socialismo fabiano 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/09/2012 latinidade [pt] phát âm latinidade 0 bình chọn
25/09/2012 simbologismo [pt] phát âm simbologismo 0 bình chọn
25/09/2012 inserte [pt] phát âm inserte 0 bình chọn
25/09/2012 sarrabujo [pt] phát âm sarrabujo 0 bình chọn
25/09/2012 baiardo [pt] phát âm baiardo 0 bình chọn
25/09/2012 wagnerite [pt] phát âm wagnerite 0 bình chọn
25/09/2012 quero-quero [pt] phát âm quero-quero 0 bình chọn
25/09/2012 pronunciologia [pt] phát âm pronunciologia 0 bình chọn
25/09/2012 incastigável [pt] phát âm incastigável 0 bình chọn
25/09/2012 carramanchão [pt] phát âm carramanchão 0 bình chọn
25/09/2012 parnamirim [pt] phát âm parnamirim 0 bình chọn
25/09/2012 epígeno [pt] phát âm epígeno 0 bình chọn
25/09/2012 epinastia [pt] phát âm epinastia 0 bình chọn
25/09/2012 patrola [pt] phát âm patrola 0 bình chọn
25/09/2012 epimérase [pt] phát âm epimérase 0 bình chọn
25/09/2012 poligrafia [pt] phát âm poligrafia 0 bình chọn
25/09/2012 tredecilião [pt] phát âm tredecilião 0 bình chọn