Thành viên:

marekja

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của marekja

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/09/2016 hnusný [cs] phát âm hnusný 0 bình chọn
13/09/2016 rust [cs] phát âm rust 0 bình chọn
13/09/2016 Nickelodeon [cs] phát âm Nickelodeon 0 bình chọn
13/09/2016 Trldo [cs] phát âm Trldo 0 bình chọn
13/09/2016 zblázněný [cs] phát âm zblázněný 0 bình chọn
13/09/2016 citát [cs] phát âm citát 0 bình chọn
27/06/2016 Ondřej Schweigl [cs] phát âm Ondřej Schweigl 0 bình chọn
19/06/2016 jod [cs] phát âm jod 0 bình chọn
19/06/2016 certifikát [cs] phát âm certifikát 0 bình chọn
24/01/2016 Vladimír Šmicer [cs] phát âm Vladimír Šmicer 0 bình chọn
13/08/2015 atlantský [cs] phát âm atlantský 0 bình chọn
13/08/2015 stoček [cs] phát âm stoček 0 bình chọn
13/08/2015 světice [cs] phát âm světice 0 bình chọn
13/08/2015 azurový [cs] phát âm azurový 0 bình chọn
13/08/2015 čištění [cs] phát âm čištění 0 bình chọn
13/08/2015 lekavost [cs] phát âm lekavost 0 bình chọn
13/08/2015 Babylon [cs] phát âm Babylon 0 bình chọn
13/08/2015 anýž [cs] phát âm anýž 0 bình chọn
13/08/2015 Banaček [cs] phát âm Banaček 0 bình chọn
13/08/2015 bavlnovina [cs] phát âm bavlnovina 0 bình chọn
13/08/2015 batalion [cs] phát âm batalion 0 bình chọn
13/08/2015 bědavý [cs] phát âm bědavý 0 bình chọn
13/08/2015 bavlnář [cs] phát âm bavlnář 0 bình chọn
13/08/2015 bečení [cs] phát âm bečení 0 bình chọn
13/08/2015 bažení [cs] phát âm bažení 0 bình chọn
13/08/2015 bavení [cs] phát âm bavení 0 bình chọn
13/08/2015 bavitel [cs] phát âm bavitel 0 bình chọn
13/08/2015 báti se [cs] phát âm báti se 0 bình chọn
13/08/2015 batoliti se [cs] phát âm batoliti se 0 bình chọn
13/08/2015 bedro [cs] phát âm bedro 0 bình chọn