Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/10/2019 siglo XX [es] phát âm siglo XX 0 bình chọn
27/10/2019 Comanches [es] phát âm Comanches 0 bình chọn
11/10/2019 preordinaciones [es] phát âm preordinaciones 0 bình chọn
11/10/2019 inadecuada [es] phát âm inadecuada 0 bình chọn
18/07/2019 ¿Y ahora qué va a pensar la gente de nos [es] phát âm ¿Y ahora qué va a pensar la gente de nos 0 bình chọn
18/07/2019 Ojalá hubiera hecho caso a tus advertenc [es] phát âm Ojalá hubiera hecho caso a tus advertenc 0 bình chọn
18/07/2019 No seas gil. [es] phát âm No seas gil. 0 bình chọn
18/07/2019 Deberías ir a la escuela. [es] phát âm Deberías ir a la escuela. 0 bình chọn
18/07/2019 Tienen que haber fracasado. [es] phát âm Tienen que haber fracasado. 0 bình chọn
18/07/2019 Yo no era infiel. [es] phát âm Yo no era infiel. 0 bình chọn
18/07/2019 el partido político [es] phát âm el partido político 0 bình chọn
18/07/2019 marañales [es] phát âm marañales 0 bình chọn
18/07/2019 templaduras [es] phát âm templaduras 0 bình chọn
18/07/2019 talladuras [es] phát âm talladuras 0 bình chọn
18/07/2019 agriculturas [es] phát âm agriculturas 0 bình chọn
18/07/2019 tendeduras [es] phát âm tendeduras 0 bình chọn
18/07/2019 atendimientos [es] phát âm atendimientos 0 bình chọn
22/03/2019 hetría [es] phát âm hetría 0 bình chọn
22/03/2019 inceptor [es] phát âm inceptor 0 bình chọn
22/03/2019 afeitadamente [es] phát âm afeitadamente 0 bình chọn
22/03/2019 barcelonismo [es] phát âm barcelonismo 0 bình chọn
22/03/2019 bicapitalidad [es] phát âm bicapitalidad 0 bình chọn
22/03/2019 dirigencial [es] phát âm dirigencial 0 bình chọn
22/03/2019 dictióptero [es] phát âm dictióptero 0 bình chọn
22/03/2019 desprejuiciada [es] phát âm desprejuiciada 0 bình chọn
22/03/2019 desprejuiciado [es] phát âm desprejuiciado 0 bình chọn
22/03/2019 decimotercer [es] phát âm decimotercer 0 bình chọn
22/03/2019 fecundante [es] phát âm fecundante 0 bình chọn
22/03/2019 fatigable [es] phát âm fatigable 0 bình chọn
22/03/2019 fatigabilidad [es] phát âm fatigabilidad 0 bình chọn