Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/01/2017 enfrentados [es] phát âm enfrentados 0 bình chọn
09/01/2017 el cuello del útero [es] phát âm el cuello del útero 0 bình chọn
09/01/2017 labios menores [es] phát âm labios menores 0 bình chọn
29/12/2016 computable [es] phát âm computable 1 bình chọn
29/12/2016 tiende [es] phát âm tiende 1 bình chọn
29/12/2016 Mama Quilla [es] phát âm Mama Quilla 1 bình chọn
29/12/2016 odre de piel [es] phát âm odre de piel 1 bình chọn
28/12/2016 te toca a ti [es] phát âm te toca a ti 0 bình chọn
28/12/2016 has visto [es] phát âm has visto 0 bình chọn
28/12/2016 he salido [es] phát âm he salido 0 bình chọn
28/12/2016 Duodenario mistico [es] phát âm Duodenario mistico 0 bình chọn
28/12/2016 Dia de los bromas [es] phát âm Dia de los bromas 0 bình chọn
28/12/2016 Dia de los Reyes Magos [es] phát âm Dia de los Reyes Magos 0 bình chọn
28/12/2016 Gordo de Navidad [es] phát âm Gordo de Navidad 0 bình chọn
28/12/2016 confetti [es] phát âm confetti 0 bình chọn
28/12/2016 confite [es] phát âm confite 0 bình chọn
28/12/2016 mesa de fiesta [es] phát âm mesa de fiesta 0 bình chọn
28/12/2016 Flor de Navidad [es] phát âm Flor de Navidad 0 bình chọn
28/12/2016 llama a [es] phát âm llama a 0 bình chọn
28/12/2016 camotear [es] phát âm camotear 0 bình chọn
28/12/2016 ningún sitio [es] phát âm ningún sitio 0 bình chọn
28/12/2016 que sepas que [es] phát âm que sepas que 0 bình chọn
28/12/2016 llamar a [es] phát âm llamar a 0 bình chọn
28/12/2016 no hay nada [es] phát âm no hay nada 0 bình chọn
28/12/2016 perseguidos [es] phát âm perseguidos 0 bình chọn
28/12/2016 Me gusta patatas [es] phát âm Me gusta patatas 0 bình chọn
28/12/2016 conocerce [es] phát âm conocerce 0 bình chọn
28/12/2016 Boltaña [es] phát âm Boltaña 0 bình chọn
28/12/2016 asaltacunas [es] phát âm asaltacunas 0 bình chọn
27/12/2016 psicosis [es] phát âm psicosis 1 bình chọn