Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/04/2017 genero [es] phát âm genero 0 bình chọn
09/04/2017 Lonstein [es] phát âm Lonstein 0 bình chọn
09/04/2017 Pumba [es] phát âm Pumba 0 bình chọn
29/03/2017 Bahia [es] phát âm Bahia 0 bình chọn
29/03/2017 crayones [es] phát âm crayones 0 bình chọn
03/03/2017 Jonathan Urretaviscaya [es] phát âm Jonathan Urretaviscaya 0 bình chọn
03/03/2017 descorrer las cortinas [es] phát âm descorrer las cortinas 0 bình chọn
03/03/2017 guardar silencio [es] phát âm guardar silencio 0 bình chọn
03/03/2017 por lo demás [es] phát âm por lo demás 0 bình chọn
03/03/2017 venido a menos [es] phát âm venido a menos 0 bình chọn
03/03/2017 salir mal parado [es] phát âm salir mal parado 0 bình chọn
03/03/2017 polo opuesto [es] phát âm polo opuesto 0 bình chọn
03/03/2017 Usuhaia [es] phát âm Usuhaia 0 bình chọn
12/02/2017 Clavijo [es] phát âm Clavijo 0 bình chọn
12/02/2017 uvular [es] phát âm uvular 0 bình chọn
12/02/2017 sustantivar [es] phát âm sustantivar 0 bình chọn
12/02/2017 sustantivación [es] phát âm sustantivación 0 bình chọn
12/02/2017 subordinante [es] phát âm subordinante 0 bình chọn
12/02/2017 sonorizar [es] phát âm sonorizar 0 bình chọn
12/02/2017 sintagmático [es] phát âm sintagmático 0 bình chọn
11/02/2017 introduces [es] phát âm introduces 0 bình chọn
11/02/2017 introducís [es] phát âm introducís 0 bình chọn
31/01/2017 sistema nervioso simpático [es] phát âm sistema nervioso simpático 0 bình chọn
28/01/2017 hojeaba [es] phát âm hojeaba 0 bình chọn
28/01/2017 párate [es] phát âm párate 0 bình chọn
27/01/2017 México [es] phát âm México 0 bình chọn
09/01/2017 enfrentados [es] phát âm enfrentados 0 bình chọn
09/01/2017 el cuello del útero [es] phát âm el cuello del útero 0 bình chọn
09/01/2017 labios menores [es] phát âm labios menores 0 bình chọn
29/12/2016 computable [es] phát âm computable 1 bình chọn