Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/01/2018 almorzar [es] phát âm almorzar 0 bình chọn
19/12/2017 Che Guevara [es] phát âm Che Guevara 0 bình chọn
19/12/2017 Agradezco [es] phát âm Agradezco 0 bình chọn
19/12/2017 confiaran [es] phát âm confiaran 0 bình chọn
19/12/2017 setenta y cinco [es] phát âm setenta y cinco 0 bình chọn
19/12/2017 Lucía [es] phát âm Lucía 0 bình chọn
19/12/2017 habichuela [es] phát âm habichuela 0 bình chọn
19/12/2017 bucearas [es] phát âm bucearas 0 bình chọn
19/12/2017 hedentina [es] phát âm hedentina 0 bình chọn
19/12/2017 decidieras [es] phát âm decidieras 0 bình chọn
19/12/2017 empezáis [es] phát âm empezáis 0 bình chọn
19/12/2017 encofrado [es] phát âm encofrado 0 bình chọn
19/12/2017 Lautaro Martínez [es] phát âm Lautaro Martínez 0 bình chọn
19/12/2017 Leandro N. Alem [es] phát âm Leandro N. Alem 0 bình chọn
19/12/2017 coima [es] phát âm coima 0 bình chọn
19/12/2017 cerramos [es] phát âm cerramos 0 bình chọn
19/12/2017 pasar la aspiradora [es] phát âm pasar la aspiradora 0 bình chọn
19/12/2017 cuidar [es] phát âm cuidar 0 bình chọn
19/12/2017 conoció [es] phát âm conoció 0 bình chọn
19/12/2017 apabullante [es] phát âm apabullante 0 bình chọn
19/12/2017 se divierten [es] phát âm se divierten 0 bình chọn
19/12/2017 estuvimos [es] phát âm estuvimos 0 bình chọn
19/12/2017 cerrarán [es] phát âm cerrarán 0 bình chọn
19/12/2017 Víctor Manuel Fernández [es] phát âm Víctor Manuel Fernández 0 bình chọn
19/12/2017 impetuosamente [es] phát âm impetuosamente 0 bình chọn
19/12/2017 produzco [es] phát âm produzco 0 bình chọn
19/12/2017 cerraremos [es] phát âm cerraremos 0 bình chọn
19/12/2017 el cubata [es] phát âm el cubata 0 bình chọn
19/12/2017 sobresalidas [es] phát âm sobresalidas 0 bình chọn
19/12/2017 yuxtaponiendo [es] phát âm yuxtaponiendo 0 bình chọn