Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/06/2017 al este [es] phát âm al este 0 bình chọn
21/06/2017 plan de [es] phát âm plan de 0 bình chọn
21/06/2017 se reúnen [es] phát âm se reúnen 0 bình chọn
21/06/2017 de metal [es] phát âm de metal 0 bình chọn
21/06/2017 de altura [es] phát âm de altura 0 bình chọn
21/06/2017 de espesor [es] phát âm de espesor 0 bình chọn
21/06/2017 al tanto de [es] phát âm al tanto de 0 bình chọn
21/06/2017 descolgó [es] phát âm descolgó 0 bình chọn
13/06/2017 hobbit [es] phát âm hobbit 0 bình chọn
13/06/2017 pendolero [es] phát âm pendolero 0 bình chọn
13/06/2017 vidriero [es] phát âm vidriero 0 bình chọn
13/06/2017 Airbus A380 [es] phát âm Airbus A380 0 bình chọn
29/05/2017 conduzcas [es] phát âm conduzcas 0 bình chọn
29/05/2017 sánscrito [es] phát âm sánscrito 0 bình chọn
29/05/2017 tal o cual [es] phát âm tal o cual 1 bình chọn
29/05/2017 táper [es] phát âm táper 1 bình chọn
10/05/2017 traductoras [es] phát âm traductoras 0 bình chọn
09/04/2017 genero [es] phát âm genero 0 bình chọn
09/04/2017 Lonstein [es] phát âm Lonstein 0 bình chọn
09/04/2017 Pumba [es] phát âm Pumba 0 bình chọn
29/03/2017 Bahia [es] phát âm Bahia 0 bình chọn
29/03/2017 crayones [es] phát âm crayones 0 bình chọn
03/03/2017 Jonathan Urretaviscaya [es] phát âm Jonathan Urretaviscaya 0 bình chọn
03/03/2017 descorrer las cortinas [es] phát âm descorrer las cortinas 0 bình chọn
03/03/2017 guardar silencio [es] phát âm guardar silencio 0 bình chọn
03/03/2017 por lo demás [es] phát âm por lo demás 0 bình chọn
03/03/2017 venido a menos [es] phát âm venido a menos 0 bình chọn
03/03/2017 salir mal parado [es] phát âm salir mal parado 0 bình chọn
03/03/2017 polo opuesto [es] phát âm polo opuesto 0 bình chọn
03/03/2017 Usuhaia [es] phát âm Usuhaia 0 bình chọn