Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/06/2018 ¿Necesitas unos minutos? [es] phát âm ¿Necesitas unos minutos? 0 bình chọn
02/06/2018 probando para ver [es] phát âm probando para ver 0 bình chọn
02/06/2018 se abana [es] phát âm se abana 0 bình chọn
02/06/2018 betametasona [es] phát âm betametasona 0 bình chọn
13/04/2018 jet [es] phát âm jet 0 bình chọn
13/04/2018 cuestiones generales [es] phát âm cuestiones generales 0 bình chọn
13/04/2018 ¿Sigues interesado? [es] phát âm ¿Sigues interesado? 1 bình chọn
13/04/2018 desmentirse [es] phát âm desmentirse 0 bình chọn
13/04/2018 gustaban [es] phát âm gustaban 0 bình chọn
13/04/2018 165 [es] phát âm 165 0 bình chọn
13/04/2018 odiaban [es] phát âm odiaban 0 bình chọn
13/04/2018 121 [es] phát âm 121 0 bình chọn
13/04/2018 amargamente [es] phát âm amargamente 0 bình chọn
13/04/2018 en síntesis [es] phát âm en síntesis 0 bình chọn
13/04/2018 en conclusión [es] phát âm en conclusión 0 bình chọn
13/04/2018 discar el número [es] phát âm discar el número 0 bình chọn
13/04/2018 volver a discar [es] phát âm volver a discar 0 bình chọn
13/04/2018 345 [es] phát âm 345 0 bình chọn
13/04/2018 780 [es] phát âm 780 0 bình chọn
10/02/2018 presentemos [es] phát âm presentemos 0 bình chọn
10/02/2018 Noya [es] phát âm Noya 0 bình chọn
10/02/2018 Envíame tu dirección. [es] phát âm Envíame tu dirección. 0 bình chọn
10/02/2018 Conozco la ciudad. [es] phát âm Conozco la ciudad. 0 bình chọn
14/01/2018 almorzar [es] phát âm almorzar 0 bình chọn
19/12/2017 Che Guevara [es] phát âm Che Guevara 0 bình chọn
19/12/2017 Agradezco [es] phát âm Agradezco 0 bình chọn
19/12/2017 confiaran [es] phát âm confiaran 0 bình chọn
19/12/2017 setenta y cinco [es] phát âm setenta y cinco 0 bình chọn
19/12/2017 Lucía [es] phát âm Lucía 0 bình chọn
19/12/2017 habichuela [es] phát âm habichuela 0 bình chọn