Thành viên:

margomichelsen

Đăng ký phát âm của margomichelsen

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
05/08/2014 Surströmmingstallrik [sv] phát âm Surströmmingstallrik Của fres001
18/07/2014 Devon Sproule [en] phát âm Devon Sproule Của sdrrickh
27/05/2014 Derek Cianfrance [en] phát âm Derek Cianfrance Của wkshimself
19/05/2014 vincent macaigne [fr] phát âm vincent macaigne 0 bình chọn
14/05/2014 Андрей Звягинцев [ru] phát âm Андрей Звягинцев Của lookyanoff
10/11/2013 salade lyonnaise [fr] phát âm salade lyonnaise 2 bình chọn
10/11/2013 dénominateur commun [fr] phát âm dénominateur commun 1 bình chọn
10/11/2013 association de quartier [fr] phát âm association de quartier 1 bình chọn
10/11/2013 à point nommé [fr] phát âm à point nommé 0 bình chọn
10/11/2013 en tapinois [fr] phát âm en tapinois 0 bình chọn
10/11/2013 à la hussarde [fr] phát âm à la hussarde 0 bình chọn
10/11/2013 entre midi et deux [fr] phát âm entre midi et deux 0 bình chọn
10/11/2013 faute de goût [fr] phát âm faute de goût 0 bình chọn
10/11/2013 fluxion de poitrine [fr] phát âm fluxion de poitrine 0 bình chọn