Thành viên:

mariad

Đăng ký phát âm của mariad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Phát âm Thông tin
17/04/2010 hurrengo arte [eu] phát âm hurrengo arte 0 bình chọn
17/04/2010 ez du merezi [eu] phát âm ez du merezi 0 bình chọn