Thành viên:

mariad

Đăng ký phát âm của mariad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
22/05/2010 olerki [eu] phát âm olerki 0 bình chọn
22/05/2010 abeslari [eu] phát âm abeslari 0 bình chọn
22/05/2010 administratzailearengana [eu] phát âm administratzailearengana 0 bình chọn
22/05/2010 norberarena [eu] phát âm norberarena 0 bình chọn
22/05/2010 utziezinezkoa [eu] phát âm utziezinezkoa 0 bình chọn
22/05/2010 elkargoa [eu] phát âm elkargoa 0 bình chọn
22/05/2010 Osasunbidea [eu] phát âm Osasunbidea 0 bình chọn
15/05/2010 Almonacid de la Sierra [es] phát âm Almonacid de la Sierra 0 bình chọn
15/05/2010 Bardallur [es] phát âm Bardallur 0 bình chọn
15/05/2010 Calatorao [es] phát âm Calatorao 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/05/2010 Chodes [es] phát âm Chodes 0 bình chọn
15/05/2010 Épila [es] phát âm Épila 0 bình chọn
15/05/2010 La Muela [es] phát âm La Muela 0 bình chọn
15/05/2010 Lucena de Jalón [es] phát âm Lucena de Jalón 0 bình chọn
15/05/2010 Lumpiaque [es] phát âm Lumpiaque 0 bình chọn
15/05/2010 Morata de Jalón [es] phát âm Morata de Jalón 0 bình chọn
15/05/2010 Ricla [es] phát âm Ricla 0 bình chọn
15/05/2010 Rueda de Jalón [es] phát âm Rueda de Jalón 0 bình chọn
15/05/2010 Santa Cruz de Grío [es] phát âm Santa Cruz de Grío 0 bình chọn
15/05/2010 Urrea de Jalón [es] phát âm Urrea de Jalón 0 bình chọn
15/05/2010 La Almunia de Doña Godina [es] phát âm La Almunia de Doña Godina 0 bình chọn
03/05/2010 antzerkia [eu] phát âm antzerkia 0 bình chọn
03/05/2010 Arrain Ontzia [eu] phát âm Arrain Ontzia 0 bình chọn
03/05/2010 Euskarazetamol [eu] phát âm Euskarazetamol 0 bình chọn
03/05/2010 Putzuak lehortzen [eu] phát âm Putzuak lehortzen 0 bình chọn
03/05/2010 oniscídeo [es] phát âm oniscídeo Của antowalad
03/05/2010 cochinilla de la humedad [es] phát âm cochinilla de la humedad Của antowalad
03/05/2010 lepisma [es] phát âm lepisma Của antowalad
03/05/2010 dipluro [es] phát âm dipluro Của antowalad
03/05/2010 proturo [es] phát âm proturo Của antowalad