Thành viên:

mariad

Đăng ký phát âm của mariad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
17/04/2010 cascarilla [es] phát âm cascarilla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 callo [es] phát âm callo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 abuztua [eu] phát âm abuztua 0 bình chọn
17/04/2010 abendua [eu] phát âm abendua 0 bình chọn
17/04/2010 azaroa [eu] phát âm azaroa 0 bình chọn
17/04/2010 urria [eu] phát âm urria 0 bình chọn
17/04/2010 iraila [eu] phát âm iraila 0 bình chọn
17/04/2010 ekaina [eu] phát âm ekaina 0 bình chọn
17/04/2010 maiatza [eu] phát âm maiatza 0 bình chọn
17/04/2010 apirila [eu] phát âm apirila 0 bình chọn
17/04/2010 martxoa [eu] phát âm martxoa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 otsaila [eu] phát âm otsaila 0 bình chọn
17/04/2010 hemorroidal [es] phát âm hemorroidal 1 bình chọn Phát âm tốt nhất