Thành viên:

mariad

Đăng ký phát âm của mariad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/09/2010 Euskal Herritarrok [eu] phát âm Euskal Herritarrok 0 bình chọn
02/09/2010 abokatu [eu] phát âm abokatu 0 bình chọn
02/09/2010 erasotzaile [eu] phát âm erasotzaile 0 bình chọn
02/09/2010 adulteriogile [eu] phát âm adulteriogile 2 bình chọn
02/09/2010 almidoi [eu] phát âm almidoi 0 bình chọn
02/09/2010 akziodun [eu] phát âm akziodun 1 bình chọn
02/09/2010 artisau [eu] phát âm artisau 0 bình chọn
02/09/2010 nekazaritza [eu] phát âm nekazaritza 0 bình chọn
24/07/2010 axola [eu] phát âm axola 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/07/2010 zisku [eu] phát âm zisku -1 bình chọn
24/07/2010 baratxuri [eu] phát âm baratxuri 0 bình chọn
12/07/2010 Erle [eu] phát âm Erle 1 bình chọn
12/07/2010 euskaltegi [eu] phát âm euskaltegi 0 bình chọn
12/07/2010 adeitasun [eu] phát âm adeitasun 0 bình chọn
12/07/2010 arbendol [eu] phát âm arbendol 0 bình chọn
12/07/2010 ozengailu [eu] phát âm ozengailu 0 bình chọn
12/07/2010 amnistia [eu] phát âm amnistia 0 bình chọn
12/07/2010 mundrun [eu] phát âm mundrun 0 bình chọn
12/07/2010 hegatxabal [eu] phát âm hegatxabal 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/07/2010 zalantzagarritasun [eu] phát âm zalantzagarritasun 0 bình chọn
11/07/2010 zakurkeria [eu] phát âm zakurkeria 0 bình chọn
11/07/2010 maitasun [eu] phát âm maitasun 0 bình chọn
11/07/2010 ingurumen [eu] phát âm ingurumen 0 bình chọn
11/07/2010 atsegintasun [eu] phát âm atsegintasun 0 bình chọn
11/07/2010 adiskide [eu] phát âm adiskide 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/07/2010 adiskidetasun [eu] phát âm adiskidetasun 0 bình chọn
26/06/2010 Etxeberria [eu] phát âm Etxeberria 0 bình chọn
26/06/2010 Xabier Etxeita Gorritxategi [eu] phát âm Xabier Etxeita Gorritxategi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2010 kitto [eu] phát âm kitto 0 bình chọn
05/06/2010 zapore [eu] phát âm zapore 1 bình chọn Phát âm tốt nhất