Thành viên:

mariad

Đăng ký phát âm của mariad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/04/2010 fomentó [es] phát âm fomentó 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 torturaron [es] phát âm torturaron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 robaron [es] phát âm robaron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 fomentaron [es] phát âm fomentaron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 engañaron [es] phát âm engañaron 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 malversaron [es] phát âm malversaron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 prevaricaron [es] phát âm prevaricaron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 rejunevecido [es] phát âm rejunevecido 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 pisado [es] phát âm pisado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 larguísimo [es] phát âm larguísimo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 ajustó [es] phát âm ajustó 0 bình chọn
19/04/2010 prevaricando [es] phát âm prevaricando 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 discursazo [es] phát âm discursazo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 pisaría [es] phát âm pisaría 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 holgazaneaba [es] phát âm holgazaneaba 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 llovería [es] phát âm llovería 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 lloverá [es] phát âm lloverá 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 de mentirijillas [es] phát âm de mentirijillas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 San Salvador de Bahía [es] phát âm San Salvador de Bahía 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 solanero [es] phát âm solanero 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 socuellamino [es] phát âm socuellamino 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 colmado [es] phát âm colmado 1 bình chọn
17/04/2010 cúbito [es] phát âm cúbito 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 gárgola [es] phát âm gárgola 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 cubito [es] phát âm cubito 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 peroné [es] phát âm peroné 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 fémur [es] phát âm fémur 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 hitzaurre [eu] phát âm hitzaurre 0 bình chọn
17/04/2010 trikitilari [eu] phát âm trikitilari 0 bình chọn
17/04/2010 irrintzi [eu] phát âm irrintzi 0 bình chọn