Thành viên:

mariad

Đăng ký phát âm của mariad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/05/2010 irrumpía [es] phát âm irrumpía 0 bình chọn
23/05/2010 valientemente [es] phát âm valientemente 0 bình chọn
23/05/2010 sorda [es] phát âm sorda 1 bình chọn
23/05/2010 giraba [es] phát âm giraba 0 bình chọn
23/05/2010 cayera [es] phát âm cayera 0 bình chọn
23/05/2010 goznes [es] phát âm goznes 0 bình chọn
23/05/2010 vejaba [es] phát âm vejaba 0 bình chọn
23/05/2010 metía [es] phát âm metía 0 bình chọn
23/05/2010 reído [es] phát âm reído 0 bình chọn
23/05/2010 saliera [es] phát âm saliera 0 bình chọn
23/05/2010 matarlo [es] phát âm matarlo 0 bình chọn
23/05/2010 traiga [es] phát âm traiga 0 bình chọn
23/05/2010 Los Ángeles [es] phát âm Los Ángeles 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2010 dituzte [eu] phát âm dituzte 0 bình chọn
22/05/2010 jaitsi [eu] phát âm jaitsi 0 bình chọn
22/05/2010 bortizki [eu] phát âm bortizki 0 bình chọn
22/05/2010 ematerakoan [eu] phát âm ematerakoan 0 bình chọn
22/05/2010 Jira [eu] phát âm Jira 0 bình chọn
22/05/2010 kaleari [eu] phát âm kaleari 0 bình chọn
22/05/2010 Oskorri [eu] phát âm Oskorri 0 bình chọn
22/05/2010 ebaki [eu] phát âm ebaki 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2010 olerki [eu] phát âm olerki 0 bình chọn
22/05/2010 galtzadara [eu] phát âm galtzadara 0 bình chọn
22/05/2010 automatikoki [eu] phát âm automatikoki 0 bình chọn
22/05/2010 abeslari [eu] phát âm abeslari 0 bình chọn
22/05/2010 izango [eu] phát âm izango 0 bình chọn
22/05/2010 horrela [eu] phát âm horrela 0 bình chọn
22/05/2010 zapaldu [eu] phát âm zapaldu 0 bình chọn
22/05/2010 Julene [eu] phát âm Julene 0 bình chọn
22/05/2010 Arantxa Urretabizkaia [eu] phát âm Arantxa Urretabizkaia 0 bình chọn