Thành viên:

mariad

Đăng ký phát âm của mariad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/05/2010 chillida [eu] phát âm chillida 0 bình chọn
22/05/2010 hegoak [eu] phát âm hegoak 0 bình chọn
22/05/2010 neria [eu] phát âm neria 0 bình chọn
22/05/2010 gehiago [eu] phát âm gehiago 0 bình chọn
22/05/2010 xoria [eu] phát âm xoria 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2010 nik [eu] phát âm nik 0 bình chọn
22/05/2010 nuen [eu] phát âm nuen -1 bình chọn
22/05/2010 banizkio [eu] phát âm banizkio 0 bình chọn
22/05/2010 @ [eu] phát âm @ 1 bình chọn
22/05/2010 akuarioa [eu] phát âm akuarioa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2010 Eusko Legebiltzarra [eu] phát âm Eusko Legebiltzarra 0 bình chọn
22/05/2010 Zazpi Kaleak [eu] phát âm Zazpi Kaleak 0 bình chọn
22/05/2010 norberarena [eu] phát âm norberarena 0 bình chọn
22/05/2010 elkargoa [eu] phát âm elkargoa 0 bình chọn
22/05/2010 Osasunbidea [eu] phát âm Osasunbidea 0 bình chọn
22/05/2010 Gariaren [eu] phát âm Gariaren 0 bình chọn
22/05/2010 belarra [eu] phát âm belarra 0 bình chọn
22/05/2010 lantzen [eu] phát âm lantzen 0 bình chọn
22/05/2010 mundu [eu] phát âm mundu 0 bình chọn
22/05/2010 eta [eu] phát âm eta 0 bình chọn
22/05/2010 etxekotu [eu] phát âm etxekotu 0 bình chọn
22/05/2010 ekialdean [eu] phát âm ekialdean 0 bình chọn
22/05/2010 adjektiboa [eu] phát âm adjektiboa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2010 Garia [eu] phát âm Garia -1 bình chọn
22/05/2010 aireportua [eu] phát âm aireportua 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2010 adulteriogilea [eu] phát âm adulteriogilea 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2010 zen [eu] phát âm zen 0 bình chọn
22/05/2010 zoritxarra [eu] phát âm zoritxarra 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2010 gaurkotasuna [eu] phát âm gaurkotasuna 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2010 Azpilicueta [eu] phát âm Azpilicueta 0 bình chọn