Thành viên:

mariad

Đăng ký phát âm của mariad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/05/2010 akordeoia [eu] phát âm akordeoia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2010 jarrera [eu] phát âm jarrera 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2010 aktorea [eu] phát âm aktorea 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2010 utziezinezkoa [eu] phát âm utziezinezkoa 0 bình chọn
22/05/2010 Euskadi Ta Askatasuna [eu] phát âm Euskadi Ta Askatasuna 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/05/2010 Almonacid de la Sierra [es] phát âm Almonacid de la Sierra 0 bình chọn
15/05/2010 Bardallur [es] phát âm Bardallur 0 bình chọn
15/05/2010 Calatorao [es] phát âm Calatorao 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/05/2010 Chodes [es] phát âm Chodes 0 bình chọn
15/05/2010 Épila [es] phát âm Épila 0 bình chọn
15/05/2010 La Muela [es] phát âm La Muela 0 bình chọn
15/05/2010 Lucena de Jalón [es] phát âm Lucena de Jalón 0 bình chọn
15/05/2010 Lumpiaque [es] phát âm Lumpiaque 0 bình chọn
15/05/2010 Morata de Jalón [es] phát âm Morata de Jalón 0 bình chọn
15/05/2010 Ricla [es] phát âm Ricla 0 bình chọn
15/05/2010 Rueda de Jalón [es] phát âm Rueda de Jalón 0 bình chọn
15/05/2010 Santa Cruz de Grío [es] phát âm Santa Cruz de Grío 0 bình chọn
15/05/2010 Urrea de Jalón [es] phát âm Urrea de Jalón 0 bình chọn
15/05/2010 La Almunia de Doña Godina [es] phát âm La Almunia de Doña Godina 0 bình chọn
15/05/2010 excavado [es] phát âm excavado 0 bình chọn
15/05/2010 catiónicos [es] phát âm catiónicos 0 bình chọn
15/05/2010 tensoactivos [es] phát âm tensoactivos 0 bình chọn
15/05/2010 inflamaciones [es] phát âm inflamaciones 0 bình chọn
15/05/2010 aprecia [es] phát âm aprecia 0 bình chọn
15/05/2010 suavizantes [es] phát âm suavizantes 0 bình chọn
15/05/2010 expondremos [es] phát âm expondremos 0 bình chọn
14/05/2010 garratza [eu] phát âm garratza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/05/2010 Zerba [eu] phát âm Zerba 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/05/2010 oliba [eu] phát âm oliba 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/05/2010 olioa [eu] phát âm olioa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất