Thành viên:

mariad

Đăng ký phát âm của mariad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/05/2010 datación [es] phát âm datación 0 bình chọn
02/05/2010 implicado [es] phát âm implicado 0 bình chọn
02/05/2010 parietal [es] phát âm parietal 0 bình chọn
02/05/2010 tesoros [es] phát âm tesoros 0 bình chọn
02/05/2010 divisaron [es] phát âm divisaron 0 bình chọn
02/05/2010 enturbiada [es] phát âm enturbiada 0 bình chọn
02/05/2010 describen [es] phát âm describen 0 bình chọn
02/05/2010 lámparas [es] phát âm lámparas 0 bình chọn
02/05/2010 publican [es] phát âm publican 0 bình chọn
02/05/2010 pictóricas [es] phát âm pictóricas 0 bình chọn
02/05/2010 agrupados [es] phát âm agrupados 0 bình chọn
02/05/2010 elefantes [es] phát âm elefantes 1 bình chọn
02/05/2010 estrechamiento [es] phát âm estrechamiento 0 bình chọn
02/05/2010 galacho [es] phát âm galacho 0 bình chọn
02/05/2010 ectodérmico [es] phát âm ectodérmico 0 bình chọn
27/04/2010 calcomanía [es] phát âm calcomanía 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/04/2010 caí [es] phát âm caí 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/04/2010 bebí [es] phát âm bebí 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/04/2010 témpora [es] phát âm témpora 0 bình chọn
27/04/2010 mamás [es] phát âm mamás 0 bình chọn
27/04/2010 aproveche [es] phát âm aproveche 0 bình chọn
25/04/2010 costillada [es] phát âm costillada 0 bình chọn
25/04/2010 llanear [es] phát âm llanear 0 bình chọn
25/04/2010 crespillo [es] phát âm crespillo 0 bình chọn
25/04/2010 escoré [es] phát âm escoré 0 bình chọn
25/04/2010 fisgar [es] phát âm fisgar 0 bình chọn
25/04/2010 endémico [es] phát âm endémico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/04/2010 rol [es] phát âm rol 0 bình chọn
25/04/2010 encurtir [es] phát âm encurtir 0 bình chọn
25/04/2010 rodela [es] phát âm rodela 0 bình chọn