Thành viên:

mariad

Đăng ký phát âm của mariad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/04/2010 hamazazpi [eu] phát âm hamazazpi 0 bình chọn
23/04/2010 hamasei [eu] phát âm hamasei 0 bình chọn
23/04/2010 hamabost [eu] phát âm hamabost 0 bình chọn
23/04/2010 hamalau [eu] phát âm hamalau 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/04/2010 hamahiru [eu] phát âm hamahiru 0 bình chọn
23/04/2010 hamabi [eu] phát âm hamabi 0 bình chọn
23/04/2010 hamaika [eu] phát âm hamaika 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/04/2010 trikitixa [eu] phát âm trikitixa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/04/2010 bi [eu] phát âm bi 0 bình chọn
23/04/2010 hamar [eu] phát âm hamar 0 bình chọn
23/04/2010 bederatzi [eu] phát âm bederatzi 0 bình chọn
23/04/2010 zortzi [eu] phát âm zortzi 0 bình chọn
23/04/2010 zazpi [eu] phát âm zazpi 0 bình chọn
23/04/2010 sei [eu] phát âm sei 0 bình chọn
23/04/2010 bost [eu] phát âm bost 0 bình chọn
23/04/2010 lau [eu] phát âm lau 0 bình chọn
23/04/2010 hiru [eu] phát âm hiru 0 bình chọn
23/04/2010 zero [eu] phát âm zero 0 bình chọn
23/04/2010 bat [eu] phát âm bat 0 bình chọn
22/04/2010 kukuxumusu [eu] phát âm kukuxumusu 1 bình chọn
19/04/2010 igandea [eu] phát âm igandea 0 bình chọn
19/04/2010 destruyeron [es] phát âm destruyeron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 gobernaron [es] phát âm gobernaron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 ajustaron [es] phát âm ajustaron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 ahorraron [es] phát âm ahorraron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 controlaron [es] phát âm controlaron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 investigando [es] phát âm investigando 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 controló [es] phát âm controló 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 gobernó [es] phát âm gobernó 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/04/2010 ahorró [es] phát âm ahorró 1 bình chọn Phát âm tốt nhất