Thành viên:

martino

Đăng ký phát âm của martino

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/11/2012 incipriare [it] phát âm incipriare 0 bình chọn
26/11/2012 Valle dei Templi di Agrigento [it] phát âm Valle dei Templi di Agrigento 0 bình chọn
26/11/2012 luce di posizione [it] phát âm luce di posizione 0 bình chọn
26/11/2012 Ranuccio [it] phát âm Ranuccio 0 bình chọn
26/11/2012 estremo [it] phát âm estremo 0 bình chọn
26/11/2012 mascarpone [it] phát âm mascarpone 0 bình chọn
26/11/2012 internalización [es] phát âm internalización 0 bình chọn
26/11/2012 alimento [es] phát âm alimento 0 bình chọn
26/11/2012 giocavamo [it] phát âm giocavamo 0 bình chọn
26/11/2012 sedia a sdraio [it] phát âm sedia a sdraio 0 bình chọn
26/11/2012 Ponzio Pilato [it] phát âm Ponzio Pilato 0 bình chọn