Thành viên:

mbasit

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của mbasit

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/03/2017 تنازعات [ur] phát âm تنازعات 0 bình chọn
03/03/2017 موٹا [ur] phát âm موٹا 0 bình chọn
03/03/2017 فلم [ur] phát âm فلم 0 bình chọn
03/03/2017 سبزی [ur] phát âm سبزی 0 bình chọn
03/03/2017 سب [ur] phát âm سب 0 bình chọn
03/03/2017 کلاس [ur] phát âm کلاس 0 bình chọn
03/03/2017 شاعر [ur] phát âm شاعر 0 bình chọn
03/03/2017 اشنان [ur] phát âm اشنان 0 bình chọn
03/03/2017 چوہیا [ur] phát âm چوہیا 0 bình chọn
03/03/2017 ناپايدار [ur] phát âm ناپايدار 0 bình chọn
03/03/2017 یوم [ur] phát âm یوم 0 bình chọn
03/03/2017 لائبریری [ur] phát âm لائبریری 0 bình chọn
03/03/2017 گول [ur] phát âm گول 0 bình chọn
03/03/2017 چوزہ [ur] phát âm چوزہ 0 bình chọn
03/03/2017 جھونپڑا [ur] phát âm جھونپڑا 0 bình chọn
03/03/2017 جشن بہاراں [ur] phát âm جشن بہاراں 0 bình chọn
03/03/2017 پیڑ [ur] phát âm پیڑ 0 bình chọn
03/03/2017 آرام دہ [ur] phát âm آرام دہ 0 bình chọn
03/03/2017 حیاتیات [ur] phát âm حیاتیات 0 bình chọn
03/03/2017 گہری [ur] phát âm گہری 0 bình chọn
03/03/2017 پنکها [ur] phát âm پنکها 0 bình chọn
03/03/2017 کانچ [ur] phát âm کانچ 0 bình chọn
03/03/2017 دسترخوان‎ [ur] phát âm دسترخوان‎ 0 bình chọn
03/03/2017 رشدی [ur] phát âm رشدی 0 bình chọn
03/03/2017 ناز [ur] phát âm ناز 0 bình chọn
03/03/2017 پَير [ur] phát âm پَير 0 bình chọn
03/03/2017 ٹوبہ ٹیک سنگھ [ur] phát âm ٹوبہ ٹیک سنگھ 0 bình chọn
03/03/2017 راولپنڈی [ur] phát âm راولپنڈی 0 bình chọn
03/03/2017 سیکنڈ [ur] phát âm سیکنڈ 0 bình chọn
03/03/2017 ساعت [ur] phát âm ساعت 0 bình chọn