Thành viên:

mbasit

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của mbasit

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/03/2017 کانی [ur] phát âm کانی 0 bình chọn
03/03/2017 کپیوٹر [ur] phát âm کپیوٹر 0 bình chọn
03/03/2017 ککڑی [ur] phát âm ککڑی 0 bình chọn
03/03/2017 پتلون [ur] phát âm پتلون 0 bình chọn
03/03/2017 سعیدہ [ur] phát âm سعیدہ 0 bình chọn
03/03/2017 ٹائم [ur] phát âm ٹائم 0 bình chọn
03/03/2017 کاپی [ur] phát âm کاپی 0 bình chọn
03/03/2017 مرغا [ur] phát âm مرغا 0 bình chọn
03/03/2017 تھرماس [ur] phát âm تھرماس 0 bình chọn
03/03/2017 پيالی [ur] phát âm پيالی 0 bình chọn
03/03/2017 نیا [ur] phát âm نیا 0 bình chọn
03/03/2017 بوڑها [ur] phát âm بوڑها 0 bình chọn
03/03/2017 سکوں [ur] phát âm سکوں 0 bình chọn
03/03/2017 لازماً [ur] phát âm لازماً 0 bình chọn
03/03/2017 رشتے داری [ur] phát âm رشتے داری 0 bình chọn
03/03/2017 نیبو [ur] phát âm نیبو 0 bình chọn
03/03/2017 روغن [ur] phát âm روغن 0 bình chọn
03/03/2017 نشوونما [ur] phát âm نشوونما 0 bình chọn
03/03/2017 سیکھیں [ur] phát âm سیکھیں 0 bình chọn
03/03/2017 تاہم [ur] phát âm تاہم 0 bình chọn
03/03/2017 کلید [ur] phát âm کلید 0 bình chọn
03/03/2017 هوا [ur] phát âm هوا 0 bình chọn
03/03/2017 مورت [ur] phát âm مورت 0 bình chọn
03/03/2017 مہکنا [ur] phát âm مہکنا 0 bình chọn
03/03/2017 مچلنا [ur] phát âm مچلنا 0 bình chọn
03/03/2017 راگنی [ur] phát âm راگنی 0 bình chọn
03/03/2017 اکیس [ur] phát âm اکیس 0 bình chọn
03/03/2017 بائیس [ur] phát âm بائیس 0 bình chọn
03/03/2017 چوبیس [ur] phát âm چوبیس 0 bình chọn
03/03/2017 انتيس [ur] phát âm انتيس 0 bình chọn