Thành viên:

mbasit

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của mbasit

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/03/2017 کهانا [ur] phát âm کهانا 0 bình chọn
03/03/2017 محنتی [ur] phát âm محنتی 0 bình chọn
03/03/2017 ٹھوس [ur] phát âm ٹھوس 0 bình chọn
03/03/2017 لواحقین [ur] phát âm لواحقین 0 bình chọn
03/03/2017 مخمصہ [ur] phát âm مخمصہ 0 bình chọn
03/03/2017 جھینگا [ur] phát âm جھینگا 0 bình chọn
03/03/2017 شکن [ur] phát âm شکن 0 bình chọn
03/03/2017 دیکهنا [ur] phát âm دیکهنا 0 bình chọn
03/03/2017 بیٹهنا [ur] phát âm بیٹهنا 0 bình chọn
03/03/2017 توڑنا [ur] phát âm توڑنا 0 bình chọn
03/03/2017 دھکا [ur] phát âm دھکا 0 bình chọn
03/03/2017 دھکا دینا [ur] phát âm دھکا دینا 0 bình chọn
03/03/2017 دوست [ur] phát âm دوست 0 bình chọn
03/03/2017 کهلاڑی [ur] phát âm کهلاڑی 0 bình chọn
03/03/2017 تھرمس [ur] phát âm تھرمس 0 bình chọn
03/03/2017 پڑهانا [ur] phát âm پڑهانا 0 bình chọn
03/03/2017 قفل [ur] phát âm قفل 0 bình chọn
03/03/2017 اٹھانا [ur] phát âm اٹھانا 0 bình chọn
03/03/2017 پیٹنا [ur] phát âm پیٹنا 0 bình chọn
03/03/2017 تشتری [ur] phát âm تشتری 0 bình chọn
03/03/2017 دکان [ur] phát âm دکان 0 bình chọn
03/03/2017 دوپہر کا کهانا [ur] phát âm دوپہر کا کهانا 0 bình chọn
03/03/2017 رات کا کهانا [ur] phát âm رات کا کهانا 0 bình chọn
03/03/2017 سٹول [ur] phát âm سٹول 0 bình chọn
03/03/2017 ڈرائیور [ur] phát âm ڈرائیور 0 bình chọn
03/03/2017 سٹیج [ur] phát âm سٹیج 0 bình chọn
03/03/2017 انتھک [ur] phát âm انتھک 0 bình chọn
03/03/2017 انجینئر [ur] phát âm انجینئر 0 bình chọn
03/03/2017 پچھلا [ur] phát âm پچھلا 0 bình chọn
03/03/2017 پیداوار [ur] phát âm پیداوار 0 bình chọn