Thành viên:

mbasit

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của mbasit

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/03/2017 تارا [ur] phát âm تارا 0 bình chọn
03/03/2017 نصابی کتاب [ur] phát âm نصابی کتاب 0 bình chọn
03/03/2017 نہ [ur] phát âm نہ 0 bình chọn
03/03/2017 خاندانی نام [ur] phát âm خاندانی نام 0 bình chọn
03/03/2017 بالکونی [ur] phát âm بالکونی 0 bình chọn
03/03/2017 نمبر [ur] phát âm نمبر 0 bình chọn
03/03/2017 مشروم [ur] phát âm مشروم 0 bình chọn
03/03/2017 ہیلو [ur] phát âm ہیلو 0 bình chọn
03/03/2017 کهیرا [ur] phát âm کهیرا 0 bình chọn
03/03/2017 بهرا هوا [ur] phát âm بهرا هوا 0 bình chọn
03/03/2017 روحانیات [ur] phát âm روحانیات 0 bình chọn
03/03/2017 پَردہ [ur] phát âm پَردہ 0 bình chọn
03/03/2017 دستانے [ur] phát âm دستانے 0 bình chọn
03/03/2017 چاٹنا [ur] phát âm چاٹنا 0 bình chọn
03/03/2017 پسینا [ur] phát âm پسینا 0 bình chọn
03/03/2017 معزرت [ur] phát âm معزرت 0 bình chọn
03/03/2017 جی ہاں، جناب [ur] phát âm جی ہاں، جناب 0 bình chọn
03/03/2017 کونے [ur] phát âm کونے 0 bình chọn
03/03/2017 پادری [ur] phát âm پادری 0 bình chọn
03/03/2017 سنترا [ur] phát âm سنترا 0 bình chọn
03/03/2017 ادهر [ur] phát âm ادهر 0 bình chọn
03/03/2017 کهلنا [ur] phát âm کهلنا 0 bình chọn
03/03/2017 دوسرا [ur] phát âm دوسرا 0 bình chọn
03/03/2017 موڑنا [ur] phát âm موڑنا 0 bình chọn
03/03/2017 جاننا [ur] phát âm جاننا 0 bình chọn
03/03/2017 بهولنا [ur] phát âm بهولنا 0 bình chọn
03/03/2017 دهوپ [ur] phát âm دهوپ 0 bình chọn
03/03/2017 شَے [ur] phát âm شَے 0 bình chọn
03/03/2017 گروہ [ur] phát âm گروہ 0 bình chọn
03/03/2017 گنتی [ur] phát âm گنتی 0 bình chọn