Thành viên:

mcastror

Đăng ký phát âm của mcastror

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/09/2015 peso muerto [es] phát âm peso muerto 0 bình chọn
17/08/2015 Pauline García-Viardot [es] phát âm Pauline García-Viardot 0 bình chọn
17/08/2015 espiando [es] phát âm espiando 0 bình chọn
17/08/2015 descongelador [es] phát âm descongelador 0 bình chọn
17/08/2015 espiado [es] phát âm espiado 0 bình chọn
17/08/2015 tiemblan [es] phát âm tiemblan 0 bình chọn
17/08/2015 apareció [es] phát âm apareció 1 bình chọn
17/08/2015 saltáis [es] phát âm saltáis 0 bình chọn
17/08/2015 actuaba [es] phát âm actuaba 0 bình chọn
17/08/2015 tengo que [es] phát âm tengo que 0 bình chọn
17/08/2015 espían [es] phát âm espían 0 bình chọn
17/08/2015 espiáis [es] phát âm espiáis 0 bình chọn
17/08/2015 espías [es] phát âm espías 0 bình chọn
17/08/2015 conseguirías [es] phát âm conseguirías 0 bình chọn
17/08/2015 tembláis [es] phát âm tembláis -1 bình chọn
17/08/2015 temblamos [es] phát âm temblamos 0 bình chọn
17/08/2015 tiemblas [es] phát âm tiemblas -1 bình chọn
17/08/2015 asentamos [es] phát âm asentamos 0 bình chọn
17/08/2015 asentáis [es] phát âm asentáis 0 bình chọn
17/08/2015 asienta [es] phát âm asienta 0 bình chọn
17/08/2015 asientas [es] phát âm asientas 0 bình chọn
17/08/2015 carretera de peaje [es] phát âm carretera de peaje 0 bình chọn
17/08/2015 electrónicamente [es] phát âm electrónicamente 0 bình chọn
17/08/2015 abrocharse [es] phát âm abrocharse 0 bình chọn
08/03/2012 ungulado [es] phát âm ungulado 0 bình chọn
08/03/2012 Golfo de Vizcaya [es] phát âm Golfo de Vizcaya 0 bình chọn
08/03/2012 Gambio [es] phát âm Gambio 0 bình chọn
08/03/2012 sofistería [es] phát âm sofistería 0 bình chọn
08/03/2012 arcaizante [es] phát âm arcaizante 0 bình chọn
08/03/2012 aljaba [es] phát âm aljaba 0 bình chọn