Thành viên:

mcastror

Đăng ký phát âm của mcastror

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/03/2012 muguete [es] phát âm muguete 0 bình chọn
08/03/2012 Francisco Javier Castaños [es] phát âm Francisco Javier Castaños 0 bình chọn
08/03/2012 wafle [es] phát âm wafle 0 bình chọn
08/03/2012 peltre [es] phát âm peltre 0 bình chọn
08/03/2012 Aqueménida [es] phát âm Aqueménida 0 bình chọn
08/03/2012 mofle [es] phát âm mofle 0 bình chọn
08/03/2012 saltear [es] phát âm saltear 0 bình chọn
08/03/2012 embravecerse [es] phát âm embravecerse 0 bình chọn
08/03/2012 agringar [es] phát âm agringar 0 bình chọn
08/03/2012 terminaciones [es] phát âm terminaciones 0 bình chọn
08/03/2012 pulse [es] phát âm pulse 0 bình chọn
08/03/2012 si no es [es] phát âm si no es 0 bình chọn
08/03/2012 suscríbase [es] phát âm suscríbase 0 bình chọn
08/03/2012 obtendrá [es] phát âm obtendrá 0 bình chọn
08/03/2012 restricciones [es] phát âm restricciones 0 bình chọn
04/03/2012 sonríes [es] phát âm sonríes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/03/2012 encienden [es] phát âm encienden 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/03/2012 efeso [es] phát âm efeso 0 bình chọn
02/03/2012 almaraz [es] phát âm almaraz 0 bình chọn
02/03/2012 chirivía [es] phát âm chirivía 0 bình chọn
02/03/2012 mandatorio [es] phát âm mandatorio 0 bình chọn
02/03/2012 Gertrudis [es] phát âm Gertrudis 0 bình chọn
28/02/2012 Quetzalcōātl [nah] phát âm Quetzalcōātl 0 bình chọn
28/02/2012 Coyolxauhqui [nah] phát âm Coyolxauhqui 0 bình chọn
28/02/2012 Xiomara [es] phát âm Xiomara 0 bình chọn
28/02/2012 pecuniario [es] phát âm pecuniario 0 bình chọn
28/02/2012 resarcimiento [es] phát âm resarcimiento 0 bình chọn
28/02/2012 abstracción [es] phát âm abstracción 0 bình chọn
28/02/2012 vigencia [es] phát âm vigencia 0 bình chọn
28/02/2012 constituyente [es] phát âm constituyente 0 bình chọn