Thành viên:

mdmaarschalk

Đăng ký phát âm của mdmaarschalk

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/07/2009 doos [nl] phát âm doos 0 bình chọn
12/07/2009 pinsbek [nl] phát âm pinsbek 0 bình chọn
12/07/2009 schrijverke [nl] phát âm schrijverke 0 bình chọn
12/07/2009 spaarne [nl] phát âm spaarne 0 bình chọn
12/07/2009 ansjovis [nl] phát âm ansjovis -1 bình chọn
12/07/2009 schelvis [nl] phát âm schelvis 0 bình chọn
12/07/2009 spiering [nl] phát âm spiering 0 bình chọn
12/07/2009 clematis [nl] phát âm clematis 0 bình chọn
12/07/2009 meidoorn [nl] phát âm meidoorn 0 bình chọn
12/07/2009 korenbloem [nl] phát âm korenbloem 0 bình chọn
12/07/2009 kamperfoelie [nl] phát âm kamperfoelie 0 bình chọn
12/07/2009 sint janskruid [nl] phát âm sint janskruid 0 bình chọn
12/07/2009 kleefkruid [nl] phát âm kleefkruid 0 bình chọn
12/07/2009 teunisbloem [nl] phát âm teunisbloem 0 bình chọn
12/07/2009 patholoog-anatoom [nl] phát âm patholoog-anatoom 0 bình chọn
12/07/2009 systeembeheerder [nl] phát âm systeembeheerder 0 bình chọn
12/07/2009 secretaris [nl] phát âm secretaris 0 bình chọn
12/07/2009 secretaris-generaal [nl] phát âm secretaris-generaal 0 bình chọn
12/07/2009 spion [nl] phát âm spion 0 bình chọn
12/07/2009 cellist [nl] phát âm cellist 0 bình chọn
12/07/2009 steward [nl] phát âm steward 0 bình chọn
12/07/2009 Schilder [nl] phát âm Schilder 0 bình chọn
12/07/2009 souffleur [nl] phát âm souffleur 0 bình chọn
12/07/2009 Schalkwijk [nl] phát âm Schalkwijk 0 bình chọn
12/07/2009 Spijk [nl] phát âm Spijk 0 bình chọn
12/07/2009 Schoonhoven [nl] phát âm Schoonhoven 0 bình chọn
12/07/2009 Zoeterwoude-rijndijk [nl] phát âm Zoeterwoude-rijndijk 0 bình chọn
12/07/2009 Beuningen [nl] phát âm Beuningen 0 bình chọn
12/07/2009 cypres [nl] phát âm cypres 0 bình chọn
12/07/2009 Schiphol oost [nl] phát âm Schiphol oost 0 bình chọn