Thành viên:

medwe

Đăng ký phát âm của medwe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/12/2009 Riesz Frigyes [hu] phát âm Riesz Frigyes 0 bình chọn
07/12/2009 Adeodáta [hu] phát âm Adeodáta 0 bình chọn
07/12/2009 Jó napot kívánok! [hu] phát âm Jó napot kívánok! 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2009 Moholy Nagy [hu] phát âm Moholy Nagy 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2009 Károly Zipernowsky [hu] phát âm Károly Zipernowsky 0 bình chọn
07/12/2009 rendőrség [hu] phát âm rendőrség 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2009 szarka [hu] phát âm szarka 0 bình chọn
07/12/2009 remekül [hu] phát âm remekül 0 bình chọn
07/12/2009 Nem értem. [hu] phát âm Nem értem. 0 bình chọn
07/12/2009 hideg tél [hu] phát âm hideg tél 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/12/2009 község [hu] phát âm község 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/12/2009 bányászat [hu] phát âm bányászat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/07/2009 Aracs [hu] phát âm Aracs 0 bình chọn
25/07/2009 Acsalag [hu] phát âm Acsalag 0 bình chọn
25/07/2009 Alsórajk [hu] phát âm Alsórajk 0 bình chọn
25/07/2009 Azucséna [hu] phát âm Azucséna 0 bình chọn
25/07/2009 Aszpázia [hu] phát âm Aszpázia 0 bình chọn
25/07/2009 Atanáz [hu] phát âm Atanáz 0 bình chọn
25/07/2009 Alóma [hu] phát âm Alóma 0 bình chọn
25/07/2009 Abád [hu] phát âm Abád 0 bình chọn
25/07/2009 Arszlán [hu] phát âm Arszlán 0 bình chọn
25/07/2009 Adásztevel [hu] phát âm Adásztevel 0 bình chọn
25/07/2009 Apagy [hu] phát âm Apagy 0 bình chọn
25/07/2009 Áldáska [hu] phát âm Áldáska 0 bình chọn
25/07/2009 Palugyay [hu] phát âm Palugyay 0 bình chọn
25/07/2009 Andorás [hu] phát âm Andorás 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/07/2009 születésnapot [hu] phát âm születésnapot 0 bình chọn
25/07/2009 döbbenetes [hu] phát âm döbbenetes 0 bình chọn
25/07/2009 Polgár Judit [hu] phát âm Polgár Judit 0 bình chọn
20/07/2009 Alsótold [hu] phát âm Alsótold 0 bình chọn