Thành viên:

medwe

Đăng ký phát âm của medwe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/01/2010 Merkúr [hu] phát âm Merkúr 0 bình chọn
29/01/2010 Neptunusz [hu] phát âm Neptunusz 0 bình chọn
29/01/2010 Botswana [hu] phát âm Botswana 0 bình chọn
29/01/2010 óvoda [hu] phát âm óvoda 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/01/2010 Mars [hu] phát âm Mars 0 bình chọn
29/01/2010 entitás [hu] phát âm entitás 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 kilométer [hu] phát âm kilométer 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 gén [hu] phát âm gén 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 túlzás [hu] phát âm túlzás 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 örökzöld [hu] phát âm örökzöld 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 biztosít [hu] phát âm biztosít 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 belépés [hu] phát âm belépés 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 élet [hu] phát âm élet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 lovag [hu] phát âm lovag 0 bình chọn
27/01/2010 térd [hu] phát âm térd 0 bình chọn
27/01/2010 barát [hu] phát âm barát 0 bình chọn
27/01/2010 bódé [hu] phát âm bódé 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 holdfény [hu] phát âm holdfény 0 bình chọn
27/01/2010 halálos [hu] phát âm halálos 0 bình chọn
27/01/2010 skót [hu] phát âm skót 0 bình chọn
27/01/2010 szívroham [hu] phát âm szívroham 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 erkölcsi [hu] phát âm erkölcsi 0 bình chọn
27/01/2010 sziluett [hu] phát âm sziluett 0 bình chọn
27/01/2010 Ausztria [hu] phát âm Ausztria 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 szomjas [hu] phát âm szomjas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 évszak [hu] phát âm évszak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 reakció [hu] phát âm reakció 0 bình chọn
27/01/2010 ifjabb [hu] phát âm ifjabb 0 bình chọn
27/01/2010 indok [hu] phát âm indok 0 bình chọn
27/01/2010 szívverés [hu] phát âm szívverés 0 bình chọn