Thành viên:

medwe

Đăng ký phát âm của medwe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/01/2010 fog [hu] phát âm fog 0 bình chọn
27/01/2010 Belfast [hu] phát âm Belfast 0 bình chọn
27/01/2010 Burma [hu] phát âm Burma 0 bình chọn
27/01/2010 festék [hu] phát âm festék 0 bình chọn
27/01/2010 tunkol [hu] phát âm tunkol 0 bình chọn
27/01/2010 Fekete-tenger [hu] phát âm Fekete-tenger 0 bình chọn
27/01/2010 házi [hu] phát âm házi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 Uránusz [hu] phát âm Uránusz 0 bình chọn
27/01/2010 kunyhó [hu] phát âm kunyhó 0 bình chọn
27/01/2010 törpe [hu] phát âm törpe 0 bình chọn
27/01/2010 vállalatai [hu] phát âm vállalatai 0 bình chọn
27/01/2010 jelez [hu] phát âm jelez 0 bình chọn
27/01/2010 fészek [hu] phát âm fészek 0 bình chọn
27/01/2010 hír [hu] phát âm hír 0 bình chọn
27/01/2010 áld [hu] phát âm áld 0 bình chọn
27/01/2010 fáj [hu] phát âm fáj 0 bình chọn
27/01/2010 hálózat [hu] phát âm hálózat 0 bình chọn
27/01/2010 ikerház [hu] phát âm ikerház 0 bình chọn
27/01/2010 dinasztia [hu] phát âm dinasztia 0 bình chọn
27/01/2010 elosztó [hu] phát âm elosztó 0 bình chọn
27/01/2010 készül [hu] phát âm készül 0 bình chọn
27/01/2010 fél [hu] phát âm fél 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 kerékpáros [hu] phát âm kerékpáros 0 bình chọn
27/01/2010 bérgyártás [hu] phát âm bérgyártás 0 bình chọn
27/01/2010 együttműködési [hu] phát âm együttműködési 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 vágy [hu] phát âm vágy 0 bình chọn
27/01/2010 kerékpározás [hu] phát âm kerékpározás 0 bình chọn
27/01/2010 világpiacokon [hu] phát âm világpiacokon 0 bình chọn
27/01/2010 kávéház [hu] phát âm kávéház 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/01/2010 visszatapsolás [hu] phát âm visszatapsolás 0 bình chọn