Thành viên:

medwe

Đăng ký phát âm của medwe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/01/2010 sós rudacskák [hu] phát âm sós rudacskák 0 bình chọn
27/01/2010 hörög [hu] phát âm hörög 0 bình chọn
27/01/2010 helyesel [hu] phát âm helyesel 0 bình chọn
27/01/2010 hajlandó [hu] phát âm hajlandó 0 bình chọn
27/01/2010 tokaji aszú eszencia [hu] phát âm tokaji aszú eszencia 0 bình chọn
09/01/2010 szakadék [hu] phát âm szakadék 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/01/2010 fekszik [hu] phát âm fekszik 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 befagy [hu] phát âm befagy 0 bình chọn
04/01/2010 beiktat [hu] phát âm beiktat 0 bình chọn
04/01/2010 becsap [hu] phát âm becsap 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 bejegyez [hu] phát âm bejegyez 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 aggódik [hu] phát âm aggódik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 atletizál [hu] phát âm atletizál 0 bình chọn
04/01/2010 Zsemlye Ferenc [hu] phát âm Zsemlye Ferenc 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 avanzsíroz [hu] phát âm avanzsíroz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 betűz [hu] phát âm betűz 0 bình chọn
04/01/2010 bizonyít [hu] phát âm bizonyít 0 bình chọn
04/01/2010 birtokol [hu] phát âm birtokol 0 bình chọn
04/01/2010 blamál [hu] phát âm blamál 0 bình chọn
04/01/2010 beszól [hu] phát âm beszól 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 betonoz [hu] phát âm betonoz 0 bình chọn
04/01/2010 bont [hu] phát âm bont 0 bình chọn
04/01/2010 beszélget [hu] phát âm beszélget 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 blogol [hu] phát âm blogol 0 bình chọn
04/01/2010 ajándékoz [hu] phát âm ajándékoz 0 bình chọn
04/01/2010 bukik [hu] phát âm bukik 0 bình chọn
04/01/2010 borzaszt [hu] phát âm borzaszt 0 bình chọn
04/01/2010 csuklik [hu] phát âm csuklik 0 bình chọn
04/01/2010 csökkent [hu] phát âm csökkent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 csór [hu] phát âm csór 1 bình chọn Phát âm tốt nhất