Thành viên:

meomatbu

Đăng ký phát âm của meomatbu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/12/2011 ở lại [vi] phát âm ở lại 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 Khách sạn [vi] phát âm Khách sạn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 bao lâu? [vi] phát âm bao lâu? 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 chưa có [vi] phát âm chưa có 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 tách [vi] phát âm tách 0 bình chọn
19/11/2011 phòng [vi] phát âm phòng 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 gặp nhau [vi] phát âm gặp nhau 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 đực [vi] phát âm đực 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 trái cóc [vi] phát âm trái cóc 0 bình chọn
19/11/2011 gần nhất [vi] phát âm gần nhất 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 ở đâu? [vi] phát âm ở đâu? 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 vô tuyến [vi] phát âm vô tuyến 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 cho biết [vi] phát âm cho biết 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 sung sướng [vi] phát âm sung sướng 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 làm quen [vi] phát âm làm quen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 bao nhiêu [vi] phát âm bao nhiêu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 làm việc [vi] phát âm làm việc 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 người yêu [vi] phát âm người yêu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 cơ quan [vi] phát âm cơ quan 0 bình chọn
19/11/2011 tính tiền [vi] phát âm tính tiền 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 rất ngon! [vi] phát âm rất ngon! 0 bình chọn
19/11/2011 quán rượu [vi] phát âm quán rượu 0 bình chọn
19/11/2011 gửi [vi] phát âm gửi 0 bình chọn
19/11/2011 lời thăm [vi] phát âm lời thăm 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2011 suất [vi] phát âm suất 0 bình chọn
19/11/2011 hai giường [vi] phát âm hai giường 0 bình chọn
19/11/2011 bia [vi] phát âm bia 0 bình chọn
19/11/2011 yên hơn [vi] phát âm yên hơn 0 bình chọn
19/11/2011 tốt hơn [vi] phát âm tốt hơn 0 bình chọn
19/11/2011 giá bao nhiêu? [vi] phát âm giá bao nhiêu? 1 bình chọn Phát âm tốt nhất