Thành viên:

meomatbu

Đăng ký phát âm của meomatbu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/11/2011 trái chùm ruột [vi] phát âm trái chùm ruột 0 bình chọn
14/11/2011 trái lựu [vi] phát âm trái lựu 0 bình chọn
14/11/2011 trái lê [vi] phát âm trái lê 0 bình chọn
14/11/2011 trái vải [vi] phát âm trái vải 0 bình chọn
14/11/2011 trái nhãn [vi] phát âm trái nhãn 0 bình chọn
14/11/2011 trái sấu [vi] phát âm trái sấu 0 bình chọn
14/11/2011 trái bòn bon [vi] phát âm trái bòn bon 0 bình chọn
14/11/2011 trái sơ ri [vi] phát âm trái sơ ri 0 bình chọn
14/11/2011 trái mít [vi] phát âm trái mít 0 bình chọn
14/11/2011 trái sầu riêng [vi] phát âm trái sầu riêng 0 bình chọn
14/11/2011 trái bưởi [vi] phát âm trái bưởi 0 bình chọn
14/11/2011 trái dâu [vi] phát âm trái dâu 0 bình chọn
14/11/2011 trái chôm chôm [vi] phát âm trái chôm chôm 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2011 cây mía [vi] phát âm cây mía 0 bình chọn
14/11/2011 củ sắn [vi] phát âm củ sắn 0 bình chọn
14/11/2011 chuối [vi] phát âm chuối 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2011 gương sen [vi] phát âm gương sen 0 bình chọn
14/11/2011 hạt sen [vi] phát âm hạt sen 0 bình chọn
14/11/2011 củ từ [vi] phát âm củ từ 0 bình chọn
14/11/2011 củ ấu [vi] phát âm củ ấu 0 bình chọn
14/11/2011 khoai mì [vi] phát âm khoai mì 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2011 khoai mỡ [vi] phát âm khoai mỡ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2011 củ đậu [vi] phát âm củ đậu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2011 khoai lùn [vi] phát âm khoai lùn 0 bình chọn
14/11/2011 củ năng [vi] phát âm củ năng 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2011 củ tỏi [vi] phát âm củ tỏi 0 bình chọn
14/11/2011 củ hành [vi] phát âm củ hành 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2011 củ kiệu [vi] phát âm củ kiệu 0 bình chọn
14/11/2011 cải [vi] phát âm cải 0 bình chọn
14/11/2011 quả mơ [vi] phát âm quả mơ 0 bình chọn