Thành viên:

meomatbu

Đăng ký phát âm của meomatbu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/03/2012 câu trả lời [vi] phát âm câu trả lời 0 bình chọn
20/03/2012 hàng năm [vi] phát âm hàng năm 0 bình chọn
20/03/2012 phụ lục [vi] phát âm phụ lục 0 bình chọn
20/03/2012 hột vịt lộn [vi] phát âm hột vịt lộn 0 bình chọn
20/03/2012 tấn công [vi] phát âm tấn công 0 bình chọn
20/03/2012 xin [vi] phát âm xin 0 bình chọn
20/03/2012 xấu hổ [vi] phát âm xấu hổ 0 bình chọn
20/03/2012 vì nó là [vi] phát âm vì nó là 0 bình chọn
20/03/2012 bài viết [vi] phát âm bài viết 0 bình chọn
20/03/2012 nhân tạo [vi] phát âm nhân tạo 0 bình chọn
20/03/2012 động mạch [vi] phát âm động mạch 0 bình chọn
20/03/2012 nghệ thuật [vi] phát âm nghệ thuật 0 bình chọn
20/03/2012 quân đội [vi] phát âm quân đội 0 bình chọn
20/03/2012 hoan nghênh [vi] phát âm hoan nghênh 0 bình chọn
20/03/2012 tạo [vi] phát âm tạo 0 bình chọn
20/03/2012 phê duyệt [vi] phát âm phê duyệt 0 bình chọn
20/03/2012 hồ cá [vi] phát âm hồ cá 0 bình chọn
20/03/2012 kiến trúc sư [vi] phát âm kiến trúc sư 0 bình chọn
20/03/2012 rương [vi] phát âm rương 0 bình chọn
20/03/2012 nách [vi] phát âm nách 0 bình chọn
20/03/2012 tây [vi] phát âm tây 0 bình chọn
20/03/2012 áo giáp [vi] phát âm áo giáp 0 bình chọn
20/03/2012 cổ [vi] phát âm cổ 0 bình chọn
20/03/2012 tránh [vi] phát âm tránh 0 bình chọn
20/03/2012 tỉnh táo [vi] phát âm tỉnh táo 0 bình chọn
20/03/2012 rìu [vi] phát âm rìu 0 bình chọn
20/03/2012 lõm [vi] phát âm lõm 0 bình chọn
20/03/2012 Leo [vi] phát âm Leo 0 bình chọn
20/03/2012 cúc [vi] phát âm cúc 0 bình chọn
20/03/2012 bạn [vi] phát âm bạn 0 bình chọn