Thành viên:

meomatbu

Đăng ký phát âm của meomatbu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/03/2012 Cao lầu [vi] phát âm Cao lầu 0 bình chọn
20/03/2012 du học [vi] phát âm du học 0 bình chọn
20/03/2012 tập thể dục [vi] phát âm tập thể dục 0 bình chọn
20/03/2012 mở cửa [vi] phát âm mở cửa 0 bình chọn
20/03/2012 cửa đóng [vi] phát âm cửa đóng 0 bình chọn
20/03/2012 mỗi [vi] phát âm mỗi 0 bình chọn
20/03/2012 nhà bưu điện [vi] phát âm nhà bưu điện 0 bình chọn
20/03/2012 trễ [vi] phát âm trễ 0 bình chọn
20/03/2012 làm phiền [vi] phát âm làm phiền 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/03/2012 tiếc [vi] phát âm tiếc 0 bình chọn
20/03/2012 năm tới [vi] phát âm năm tới 0 bình chọn
20/03/2012 khi nào [vi] phát âm khi nào 0 bình chọn
20/03/2012 nhất [vi] phát âm nhất 0 bình chọn
20/03/2012 nhận xét [vi] phát âm nhận xét 0 bình chọn
20/03/2012 dịp [vi] phát âm dịp 0 bình chọn
20/03/2012 nghề nghiệp [vi] phát âm nghề nghiệp 0 bình chọn
20/03/2012 sớm [vi] phát âm sớm 0 bình chọn
20/03/2012 hình như [vi] phát âm hình như 0 bình chọn
20/03/2012 như thế nào [vi] phát âm như thế nào 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/03/2012 dạy [vi] phát âm dạy -1 bình chọn
20/03/2012 khá [vi] phát âm khá 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/03/2012 tàn nhang [vi] phát âm tàn nhang 0 bình chọn
20/03/2012 trứng [vi] phát âm trứng 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/03/2012 lười [vi] phát âm lười 0 bình chọn
18/02/2012 bị sốt [vi] phát âm bị sốt 0 bình chọn
31/01/2012 con tê giác [vi] phát âm con tê giác 0 bình chọn
31/01/2012 sừng trâu [vi] phát âm sừng trâu 0 bình chọn
31/01/2012 bàng thái sư [vi] phát âm bàng thái sư 0 bình chọn
31/01/2012 tận tâm [vi] phát âm tận tâm 0 bình chọn
31/01/2012 anh ba hưng [vi] phát âm anh ba hưng 0 bình chọn