Thành viên:

meomatbu

Đăng ký phát âm của meomatbu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/01/2012 hầu cận [vi] phát âm hầu cận 0 bình chọn
18/12/2011 bán quần áo [vi] phát âm bán quần áo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 rất đắt [vi] phát âm rất đắt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 thuốc lá [vi] phát âm thuốc lá 0 bình chọn
18/12/2011 vẫn khỏe [vi] phát âm vẫn khỏe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 bào chế [vi] phát âm bào chế 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 Lưu Chí Vĩ [vi] phát âm Lưu Chí Vĩ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 Tài Em [vi] phát âm Tài Em 0 bình chọn
18/12/2011 Trịnh Kiểm [vi] phát âm Trịnh Kiểm 0 bình chọn
18/12/2011 quá cảnh [vi] phát âm quá cảnh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 hàng hóa [vi] phát âm hàng hóa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 quần áo nữ [vi] phát âm quần áo nữ 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 Quỳnh Dung [vi] phát âm Quỳnh Dung 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 mua [vi] phát âm mua 0 bình chọn
18/12/2011 gia hạn [vi] phát âm gia hạn 0 bình chọn
18/12/2011 đại sứ quán [vi] phát âm đại sứ quán 0 bình chọn
18/12/2011 màu [vi] phát âm màu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 họa tiết [vi] phát âm họa tiết 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 quần [vi] phát âm quần 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 cho xem [vi] phát âm cho xem 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 găng tay [vi] phát âm găng tay 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 con ếch [vi] phát âm con ếch 0 bình chọn
18/12/2011 làm sao? [vi] phát âm làm sao? 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 bao gạo [vi] phát âm bao gạo 0 bình chọn
18/12/2011 Cẩm Ly [vi] phát âm Cẩm Ly 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 Thanh Ngân [vi] phát âm Thanh Ngân 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 Ánh Tuyết [vi] phát âm Ánh Tuyết 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 Tâm Doan [vi] phát âm Tâm Doan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 Tuấn Vũ [vi] phát âm Tuấn Vũ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 bao chè [vi] phát âm bao chè 1 bình chọn Phát âm tốt nhất