Thành viên:

meomatbu

Đăng ký phát âm của meomatbu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/12/2011 học hành [vi] phát âm học hành 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/12/2011 phân lọai [vi] phát âm phân lọai 0 bình chọn
18/12/2011 chú tiểu [vi] phát âm chú tiểu 0 bình chọn
18/12/2011 tư trang [vi] phát âm tư trang 0 bình chọn
18/12/2011 phát âm [vi] phát âm phát âm 0 bình chọn
18/12/2011 thể lọai [vi] phát âm thể lọai 0 bình chọn
18/12/2011 điện thọai [vi] phát âm điện thọai 0 bình chọn
17/12/2011 Tây Sơn [vi] phát âm Tây Sơn 0 bình chọn
17/12/2011 Nguyễn Phúc Ánh [vi] phát âm Nguyễn Phúc Ánh 0 bình chọn
17/12/2011 Nguyễn Nhạc [vi] phát âm Nguyễn Nhạc 0 bình chọn
17/12/2011 Nguyễn Lữ [vi] phát âm Nguyễn Lữ 0 bình chọn
17/12/2011 Thanh Hóa [vi] phát âm Thanh Hóa 0 bình chọn
17/12/2011 Nguyễn Kim [vi] phát âm Nguyễn Kim 0 bình chọn
17/12/2011 Nguyễn Huệ [vi] phát âm Nguyễn Huệ 0 bình chọn
17/12/2011 Nguyễn Ánh [vi] phát âm Nguyễn Ánh 0 bình chọn
17/12/2011 Phú Xuân [vi] phát âm Phú Xuân 0 bình chọn
17/12/2011 Minh Mạng [vi] phát âm Minh Mạng 0 bình chọn
17/12/2011 Bảo Đại [vi] phát âm Bảo Đại 0 bình chọn
17/12/2011 Trưng Trắc [vi] phát âm Trưng Trắc 0 bình chọn
17/12/2011 Thuận Hóa [vi] phát âm Thuận Hóa 0 bình chọn
17/12/2011 Trưng Nhị [vi] phát âm Trưng Nhị 0 bình chọn
17/12/2011 Hai Bà Trưng [vi] phát âm Hai Bà Trưng 0 bình chọn
17/12/2011 Phan Bội Châu [vi] phát âm Phan Bội Châu 0 bình chọn
17/12/2011 Phan Châu Trinh [vi] phát âm Phan Châu Trinh 0 bình chọn
17/12/2011 Cường Để [vi] phát âm Cường Để 0 bình chọn
17/12/2011 Phan Chu Trinh [vi] phát âm Phan Chu Trinh 0 bình chọn
17/12/2011 Đông Dương [vi] phát âm Đông Dương 0 bình chọn
17/12/2011 Ngô Đình Diệm [vi] phát âm Ngô Đình Diệm 0 bình chọn
17/12/2011 Bạch Đằng [vi] phát âm Bạch Đằng 0 bình chọn
17/12/2011 Bến Hải [vi] phát âm Bến Hải 0 bình chọn