Thành viên:

mgersin

Đăng ký phát âm của mgersin

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/11/2012 le Saint Curé d'Ars [fr] phát âm le Saint Curé d'Ars 0 bình chọn
01/10/2012 Ponocrates [fr] phát âm Ponocrates 0 bình chọn
30/09/2012 stylistes [fr] phát âm stylistes 0 bình chọn
30/09/2012 Thermidorien [fr] phát âm Thermidorien 0 bình chọn
07/09/2012 La Lettre volée [fr] phát âm La Lettre volée 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/09/2012 chapeaux [fr] phát âm chapeaux 0 bình chọn
07/09/2012 chalumeaux [fr] phát âm chalumeaux 0 bình chọn
07/09/2012 est encore [fr] phát âm est encore 0 bình chọn
07/09/2012 apprends à [fr] phát âm apprends à 0 bình chọn
07/09/2012 rouillé [fr] phát âm rouillé 0 bình chọn
07/09/2012 boutade [fr] phát âm boutade 0 bình chọn
07/09/2012 flinguer [fr] phát âm flinguer 0 bình chọn
07/09/2012 tracer [fr] phát âm tracer 1 bình chọn
20/06/2012 Le cancre [fr] phát âm Le cancre 0 bình chọn
20/06/2012 rotonde [fr] phát âm rotonde 0 bình chọn
06/05/2011 vandalisme [fr] phát âm vandalisme 0 bình chọn
06/05/2011 usurier [fr] phát âm usurier 0 bình chọn
06/05/2011 vanner [fr] phát âm vanner 0 bình chọn
06/05/2011 variabilité [fr] phát âm variabilité 0 bình chọn
06/05/2011 vantail [fr] phát âm vantail 0 bình chọn
06/05/2011 vasque [fr] phát âm vasque 0 bình chọn
06/05/2011 Vatanen [fr] phát âm Vatanen 0 bình chọn
06/05/2011 Courrier d'Orient [fr] phát âm Courrier d'Orient 0 bình chọn
06/05/2011 mettre dans le mille [fr] phát âm mettre dans le mille 0 bình chọn
06/05/2011 Citoyenne [fr] phát âm Citoyenne 0 bình chọn
29/03/2011 monocamérisme [fr] phát âm monocamérisme 0 bình chọn
29/03/2011 goyavier [fr] phát âm goyavier 0 bình chọn
29/03/2011 marécages [fr] phát âm marécages 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/03/2011 titille [fr] phát âm titille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/03/2011 lâcher les baskets [fr] phát âm lâcher les baskets 0 bình chọn