Thành viên:

micahnahumferguson

Đăng ký phát âm của micahnahumferguson

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/11/2010 god [en] phát âm god -1 bình chọn
02/11/2010 allegiance [en] phát âm allegiance 0 bình chọn
02/11/2010 radii [en] phát âm radii 1 bình chọn
02/11/2010 Kristen Wiig [en] phát âm Kristen Wiig 0 bình chọn
02/11/2010 megabyte [en] phát âm megabyte 0 bình chọn
02/11/2010 Bono [en] phát âm Bono 0 bình chọn
02/11/2010 phonetic [en] phát âm phonetic 0 bình chọn
02/11/2010 the [en] phát âm the 1 bình chọn
02/11/2010 naive [en] phát âm naive 1 bình chọn
02/11/2010 YouTube [en] phát âm YouTube -1 bình chọn
02/11/2010 rabbit [en] phát âm rabbit 0 bình chọn
02/11/2010 gato [es] phát âm gato 0 bình chọn
02/11/2010 Ross Bagdasarian [en] phát âm Ross Bagdasarian 0 bình chọn
02/11/2010 Johnny Knoxville [en] phát âm Johnny Knoxville 1 bình chọn
02/11/2010 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -1 bình chọn
02/11/2010 Sufjan Stevens [en] phát âm Sufjan Stevens 2 bình chọn
02/11/2010 trekking [en] phát âm trekking 0 bình chọn
02/11/2010 M. Night Shyamalan [en] phát âm M. Night Shyamalan 1 bình chọn
02/11/2010 Habakkuk [en] phát âm Habakkuk 1 bình chọn
02/11/2010 Steven Soderbergh [en] phát âm Steven Soderbergh 0 bình chọn
02/11/2010 Nahum [en] phát âm Nahum 0 bình chọn
02/11/2010 Philemon [en] phát âm Philemon 0 bình chọn
02/11/2010 Scoville [en] phát âm Scoville 0 bình chọn