Thành viên:

mikaeli

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của mikaeli

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2018 kazoo [fi] phát âm kazoo 0 bình chọn
28/02/2018 cola [fi] phát âm cola 0 bình chọn
28/02/2018 Peter Pan [fi] phát âm Peter Pan 0 bình chọn
27/12/2017 tilavuus [fi] phát âm tilavuus 0 bình chọn
27/12/2017 samankestoinen [fi] phát âm samankestoinen 0 bình chọn
27/12/2017 viikon päästä [fi] phát âm viikon päästä 0 bình chọn
27/12/2017 ukonnuoli [fi] phát âm ukonnuoli 0 bình chọn
27/12/2017 painotuore [fi] phát âm painotuore 0 bình chọn
27/12/2017 taustanauru [fi] phát âm taustanauru 0 bình chọn
27/12/2017 kahvitus [fi] phát âm kahvitus 0 bình chọn
27/12/2017 hermomyrkky [fi] phát âm hermomyrkky 0 bình chọn
27/12/2017 nähdä [fi] phát âm nähdä 0 bình chọn
27/12/2017 raakuus [fi] phát âm raakuus 0 bình chọn
27/12/2017 nahkalaukku [fi] phát âm nahkalaukku 0 bình chọn
27/12/2017 Hirvaskangas [fi] phát âm Hirvaskangas 0 bình chọn
27/12/2017 nykyään [fi] phát âm nykyään 0 bình chọn
27/12/2017 Oiva Toikka [fi] phát âm Oiva Toikka 0 bình chọn
27/12/2017 urheilu [fi] phát âm urheilu 0 bình chọn
27/12/2017 sakea [fi] phát âm sakea 0 bình chọn
27/12/2017 irti [fi] phát âm irti 0 bình chọn
27/12/2017 maitovara [fi] phát âm maitovara 0 bình chọn
27/12/2017 kokematon [fi] phát âm kokematon 0 bình chọn
27/12/2017 ensirakkaus [fi] phát âm ensirakkaus 0 bình chọn
27/12/2017 yskös [fi] phát âm yskös 0 bình chọn
27/12/2017 lyhäri [fi] phát âm lyhäri 0 bình chọn
27/12/2017 sukankuluttaja [fi] phát âm sukankuluttaja 0 bình chọn
27/12/2017 pane [fi] phát âm pane 0 bình chọn
27/12/2017 unho [fi] phát âm unho 0 bình chọn
27/12/2017 leseet [fi] phát âm leseet 0 bình chọn
27/12/2017 foolihappo [fi] phát âm foolihappo 0 bình chọn