Thành viên:

mlaurita

Đăng ký phát âm của mlaurita

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/01/2011 ortopédico [es] phát âm ortopédico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2011 vallenato [es] phát âm vallenato 0 bình chọn
10/01/2011 Nariño [es] phát âm Nariño 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2011 Arauca [es] phát âm Arauca 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2010 alcaloide [es] phát âm alcaloide 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2010 Chiclana [es] phát âm Chiclana 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2010 entrepuente [es] phát âm entrepuente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2010 cometida [es] phát âm cometida 1 bình chọn
21/12/2010 Fabricio [es] phát âm Fabricio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2010 valerosa [es] phát âm valerosa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2010 conquistada [es] phát âm conquistada 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2010 compadecer [es] phát âm compadecer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2010 trapos [es] phát âm trapos 1 bình chọn
20/12/2010 versos [es] phát âm versos 0 bình chọn
20/12/2010 repetidas [es] phát âm repetidas 0 bình chọn
20/12/2010 sustentar [es] phát âm sustentar 2 bình chọn
20/12/2010 estampidos [es] phát âm estampidos 0 bình chọn
20/12/2010 semblantes [es] phát âm semblantes 0 bình chọn
20/12/2010 paisanos [es] phát âm paisanos 0 bình chọn
20/12/2010 vistos [es] phát âm vistos 0 bình chọn
20/12/2010 sobreseer [es] phát âm sobreseer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2010 tremenda [es] phát âm tremenda 0 bình chọn
20/12/2010 seria [es] phát âm seria 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2010 uniformes [es] phát âm uniformes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2010 vestidas [es] phát âm vestidas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2010 tintas [es] phát âm tintas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2010 Baltasar [es] phát âm Baltasar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/12/2010 Echeverría [es] phát âm Echeverría 0 bình chọn
16/12/2010 antropomorfa [es] phát âm antropomorfa 1 bình chọn
16/12/2010 fútbol [es] phát âm fútbol 2 bình chọn