Thành viên:

mlsantos

Đăng ký phát âm của mlsantos

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/07/2009 agigantada [es] phát âm agigantada 0 bình chọn
31/07/2009 cabezota [es] phát âm cabezota 0 bình chọn
31/07/2009 alborotar [es] phát âm alborotar 0 bình chọn
31/07/2009 enredadera [es] phát âm enredadera 0 bình chọn
31/07/2009 estrépito [es] phát âm estrépito 1 bình chọn
31/07/2009 invierno [es] phát âm invierno -1 bình chọn
31/07/2009 roble [es] phát âm roble 0 bình chọn
14/07/2009 todo [es] phát âm todo 0 bình chọn
14/07/2009 atrevido [es] phát âm atrevido 0 bình chọn
14/07/2009 alabastrino [es] phát âm alabastrino 0 bình chọn
14/07/2009 brocal [es] phát âm brocal 0 bình chọn
14/07/2009 ciudadela [es] phát âm ciudadela 0 bình chọn
14/07/2009 terribles [es] phát âm terribles 0 bình chọn
14/07/2009 salamandra [es] phát âm salamandra 1 bình chọn
14/07/2009 aljibe [es] phát âm aljibe 0 bình chọn
14/07/2009 cristales [es] phát âm cristales 0 bình chọn
08/07/2009 contagiado [es] phát âm contagiado 0 bình chọn
08/07/2009 auroras [es] phát âm auroras 0 bình chọn
08/07/2009 arrebolados [es] phát âm arrebolados 0 bình chọn
08/07/2009 alborozo [es] phát âm alborozo 0 bình chọn
08/07/2009 declinaba [es] phát âm declinaba 0 bình chọn
08/07/2009 pauta [es] phát âm pauta -1 bình chọn
08/07/2009 treinta [es] phát âm treinta 0 bình chọn
08/07/2009 baile [es] phát âm baile 0 bình chọn
08/07/2009 cuidados [es] phát âm cuidados 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/07/2009 acuoso [es] phát âm acuoso 0 bình chọn
08/07/2009 tregua [es] phát âm tregua 0 bình chọn
08/07/2009 labio [es] phát âm labio 0 bình chọn
08/07/2009 viaje [es] phát âm viaje 0 bình chọn
08/07/2009 fauna [es] phát âm fauna 0 bình chọn