Thành viên:

mmelissa

Đăng ký phát âm của mmelissa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/07/2011 张泽亚 [zh] phát âm 张泽亚 0 bình chọn
18/07/2011 有口难言 [zh] phát âm 有口难言 0 bình chọn
18/07/2011 Desmond Llewelyn [en] phát âm Desmond Llewelyn -1 bình chọn
29/05/2011 土狗子 [zh] phát âm 土狗子 0 bình chọn
29/05/2011 aluminium [en] phát âm aluminium -1 bình chọn
29/05/2011 Canterbury [en] phát âm Canterbury 1 bình chọn
29/05/2011 Capricorn [en] phát âm Capricorn 0 bình chọn
29/05/2011 clafoutis [fr] phát âm clafoutis 0 bình chọn
29/05/2011 happening [en] phát âm happening 1 bình chọn
29/05/2011 Alexandra [en] phát âm Alexandra 0 bình chọn
29/05/2011 availability [en] phát âm availability 0 bình chọn
29/05/2011 Haere mai [mi] phát âm Haere mai -1 bình chọn
29/05/2011 commodity [en] phát âm commodity 1 bình chọn
29/05/2011 Fitzpatrick [en] phát âm Fitzpatrick 0 bình chọn
29/05/2011 New Zealand [en] phát âm New Zealand 0 bình chọn
29/05/2011 William Jerdan [en] phát âm William Jerdan 0 bình chọn
29/05/2011 Rhona Mitra [en] phát âm Rhona Mitra 0 bình chọn
29/05/2011 authoritative [en] phát âm authoritative 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2011 Melissa [en] phát âm Melissa 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2011 beverage [en] phát âm beverage 0 bình chọn
29/05/2011 confidentiality [en] phát âm confidentiality 2 bình chọn