Thành viên:

mrilke

Đăng ký phát âm của mrilke

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/11/2010 mundo [pt] phát âm mundo 0 bình chọn
18/11/2010 como [pt] phát âm como 0 bình chọn
18/11/2010 família [pt] phát âm família 1 bình chọn
18/11/2010 irmã [pt] phát âm irmã 0 bình chọn
18/11/2010 irmão [pt] phát âm irmão 1 bình chọn
18/11/2010 mãe [pt] phát âm mãe 1 bình chọn
18/11/2010 pai [pt] phát âm pai 1 bình chọn
18/11/2010 filho [pt] phát âm filho 0 bình chọn
18/11/2010 filha [pt] phát âm filha 0 bình chọn
18/11/2010 puta [pt] phát âm puta 0 bình chọn
18/11/2010 merda [pt] phát âm merda 0 bình chọn
18/11/2010 ano [pt] phát âm ano 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2010 Natal [pt] phát âm Natal 2 bình chọn
18/11/2010 perfeito [pt] phát âm perfeito 0 bình chọn
18/11/2010 és [pt] phát âm és 0 bình chọn
18/11/2010 sou [pt] phát âm sou 0 bình chọn
18/11/2010 tu [pt] phát âm tu 1 bình chọn
18/11/2010 pessoa [pt] phát âm pessoa 0 bình chọn
18/11/2010 Bairro Alto [pt] phát âm Bairro Alto 0 bình chọn
18/11/2010 Agora [pt] phát âm Agora 0 bình chọn
18/11/2010 quando [pt] phát âm quando 0 bình chọn
18/11/2010 dez [pt] phát âm dez 1 bình chọn
18/11/2010 9 - nove [pt] phát âm 9 - nove 0 bình chọn
18/11/2010 oito [pt] phát âm oito 2 bình chọn
18/11/2010 sete [pt] phát âm sete 0 bình chọn
18/11/2010 6 - seis [pt] phát âm 6 - seis 0 bình chọn
18/11/2010 5 - cinco [pt] phát âm 5 - cinco 0 bình chọn
18/11/2010 4 - quatro [pt] phát âm 4 - quatro 0 bình chọn
18/11/2010 3 - três [pt] phát âm 3 - três 2 bình chọn
18/11/2010 2 - dois [pt] phát âm 2 - dois 0 bình chọn