Thành viên:

mrilke

Đăng ký phát âm của mrilke

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/11/2010 laranja [pt] phát âm laranja 2 bình chọn
18/11/2010 de nada [pt] phát âm de nada 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2010 João [pt] phát âm João 0 bình chọn
18/11/2010 encarnado [pt] phát âm encarnado 1 bình chọn
18/11/2010 vermelho [pt] phát âm vermelho 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2010 amarelo [pt] phát âm amarelo 0 bình chọn
18/11/2010 verde [pt] phát âm verde -1 bình chọn
18/11/2010 branco [pt] phát âm branco 0 bình chọn
18/11/2010 azul [pt] phát âm azul 1 bình chọn
18/11/2010 casa [pt] phát âm casa 1 bình chọn
18/11/2010 Português [pt] phát âm Português 2 bình chọn
18/11/2010 Quero [pt] phát âm Quero 0 bình chọn
18/11/2010 sim [pt] phát âm sim 2 bình chọn
18/11/2010 não [pt] phát âm não 0 bình chọn
18/11/2010 obrigada [pt] phát âm obrigada 0 bình chọn
18/11/2010 coração [pt] phát âm coração 1 bình chọn
18/11/2010 Portugal [pt] phát âm Portugal -1 bình chọn
18/11/2010 domingo [pt] phát âm domingo 0 bình chọn
18/11/2010 sábado [pt] phát âm sábado 1 bình chọn
18/11/2010 cantei [pt] phát âm cantei 1 bình chọn
18/11/2010 ONTEM [pt] phát âm ONTEM 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2010 hoje [pt] phát âm hoje 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2010 amanhã [pt] phát âm amanhã 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2010 chorar [pt] phát âm chorar 0 bình chọn
18/11/2010 rir [pt] phát âm rir 0 bình chọn
18/11/2010 Amor [pt] phát âm Amor 0 bình chọn